Completed Projects

Project Number

Project Name

Budget

Pozition

Faculty Member

Project State

TUBITAK

115S801

Hedefli Kanser Tedavisine Yönelik
PLGA-MMT Nano Kompozitinin Üretimi ve Moleküler Dinamik Simülasyon İle İncelenmesi

97.550 TL

Researcher

Adem Tekin

2015-2016

Tübitak

114Z529

Nükleik Asit Bazları İçin Kuvvet Alanı Geliştirilmesi

220.159 TL

Project coordinator

Adem Tekin

2015-2017

İTÜ-BAP

Şemsiye Projesi

5G+: 5G ve Sonrası Haberleşme Ağlarında Kullanılacak Teknikler

150.000TL

Project coordinator

Ertuğrul Karaçuha

01.09.2015 - 01.03.2017

Researcher

Lütfiye Durak Ata

Researcher

Sebahattin Eker

Tübitak-RFBR

213M523

Hidrojenlenmiş Grafen Tabakaları Ve Karbon Nanotüp Yapılardan Oluşmuş Sistemlerin Temel Karakteristiklerinin Ve Isıl Kararlılıklarının Atomik Mekanizmalarının Yakıt Pili İle Çalışan Ekolojik Taşıtlardaki Hidrojen Depolama Problemine Etkisinin Belirlenmesi

39.960 TL

Researcher

Adem Tekin

2014-2016

Tübitak -ARDEB - 1005
  Design and Implementation of an Efficient Storage and Retrieval System for High-Throughput DNA Sequencing Platforms (Yüksek-Üretimli DNA Dizileme Platformları İçin Verimli Depolama Ve Erişim Sisteminin Tasarımı Ve Gerçeklenmesi)
140K TL
Project coordinator
Muhammed Oğuzhan Külekçi
01/12/2014 - 01/03/2017
Tübitak - TEYDEB - 1501
  Görüntü İşleme Tabanlı Rulman Final Kontrol Sistemi
  Consultant
B. Uğur Töreyin
01/09/2015 - 31/12/2016
Tübitak - ARDEB - İkili İşbirliği
114E426
Orman Yangını Risk ve Etkisinin Görüntü İşleme İle Değerlendirilmesi (OYRED)
23.808 TL
Project coordinator
B. Uğur Töreyin
01/03/2015 - 01/03/2017
Tübitak- ARDEB - Kariyer 114E200
Uzaktan Algılama Amacıyla Edinilen Hiperspektral Görüntülerin Çevrimiçi Öğrenmeye Dayalı Sıkıştırılması 64.950 TL Project coordinator
B. Uğur Töreyin
01/10/2014 - 01/10/2016
 

Tübitak-2236 CoFund

116C019
Development of Optimal linkers for Stapled Peptides
162.195 TL
Project coordinator
Sefer Baday
20.05.2016 - 19.05.2017
Tübitak 115C133 Türkiye İklim Koşullarındaki Veri Merkezlerinin Soğutulmasında Ekonomizer Kullanımının Enerji Tasarrufu ve Ekonomik Potansiyel Değerlendirmesi
93.674 TL
Project coordinator
Hamza Salih Erden
01.01.2016 - 01.10.2017

AB PRACE-4IP

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

288,708.00 €

Project coordinator

Ertuğrul Karaçuha

01.02.2015 - 01.05.2017

AB PRACE-3IP

 

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

323,517.00 €

Project coordinator

Ertuğrul Karaçuha

01.07.2012 - 31.08.2016

T.R. Ministry of Development

 

National Center for High Performance Computing (UHeM)

3.330.000TL

Project coordinator

Ertuğrul Karaçuha

2015 - 2016

Saudi ARAMCO
  Parallel Algorithm (Kernel) Development for Large Scale Sparse Linear Systems in Oil Reservoir Simulation (PASSOR)
265.000USD
Project coordinator
M. Serdar Çelebi
01/07/2012 - 01/06/2017
Tübitak - TEYDEB - 1507

Fast transmission of DNA sequencing data over a digital channel (DNA Dizilim Verilerinin Dijital Bir İletişim Hattından Hızlı Aktarımı)
500K TL
Consultant
Muhammed Oğuzhan Külekçi
01/12/2015 - 01/12/2016
Tübitak - UME  

Çok Harmonikli Frekans Kestirici Algoritmasının Tübitak-Ume İsterlerine Uygun Olarak Matlab Ortamında Geliştirilmesi

17.700TL Consultant Lütfiye Durak Ata 01.03.2016 - 01.09.2016

Tübitak

113F342

Born-Oppenheimer Molecular Dynamics of Very Large Biological Systems using Linear Scaling Approximate Quantum Methods

 

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

    Nano Teknolojik Membranlı Halk Sağlığı Tarama ve Teşhis Nebulizatörü 1.220.948TL Researcher/ Specialist Ertuğrul Karaçuha
01/09/2014 - 31/08/2015

T.R. Ministry of Development

 

National Center for High Performance Computing (UHeM)

2.200.000 TL

Project coordinator

Ertuğrul Karaçuha

2014 - 2015

Tübitak

113Y108

Akdeniz ve Karadeniz’in Türkiye iklim sistemine etkisinin birleşik bir atmosfer-okyanus modeli ile incelenmesi.

239.980 TL

Project coordinator

Ufuk U. Turuncoglu

Completed

Tübitak

113E117

Yakalanma Olasılığı Düşük Radar İşaretlerinin Zaman-Frekans İşaret İşleme ile Tespiti ve Parametrelerinin Çıkarımı

165.513TL

Project coordinator

Lütfiye Durak Ata

01.10.2013 -
01.10.2015

Tübitak

113Z218

Siklopropenyum Aktivasyonlu Dehidrasyon Tepkime Mekanizmalarının Aydınlatılması :Hesapsal bir Yaklasım

90.500TL

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak

105E067

Computational Science and Engineering Program A Centre of Excellence for Industrial Innovation

418.000TL

Project Coordinator Assistant

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak

105E067

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı Endüstriyel Yenilik İçin Bir Mükemmelliyet Merkezi

 

Researcher

Fethiye Aylin Sungur

Completed

İTÜ-BAP

 

Doymamiş Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağilimini Ve Oksonyum/ Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalişma

 

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak

108T344

Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma

55.000TL

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak

104T403

Doymamış Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağılımını Ve Oksonyum/Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalışma

 

Researcher

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak-PIA

 

Born-Oppenheimer Molecular Dynamics of Very Large Biological Systems using Linear Scaling Approximate Quantum Methods

 

Researcher

Fethiye Aylin Sungur

Completedı

Tübitak

105E067

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı Endüstriyel Yenilik İçin Bir Mükemmelliyet Merkezi

 

Researcher

Fethiye Aylin Sungur

Completed

İTÜ-BAP

 

Asimetrik Kinugasa Tepkime Mekanizmasının Modellenmesi

30.000TL

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

İTÜ-BAP

 

Doymamiş Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağilimini Ve Oksonyum/ Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalişma

 

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

Tübitak

108T344

Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma”

 

Project coordinator

Fethiye Aylin Sungur

Completed

UN-UNDP

MDG-F-1680-ITU

Enhancing The Capacity of Turkey to Adapt to Climate Change

 

Researcher

Ufuk U. Turuncoglu

Completed

Tübitak

108Y064

Avrupa Kaynaklı Kirleticilerin Türkiye’ye taşınımının Belirlenmesi: Model Sisteminin hazırlanması (Meteorolojik-Emisyon-Hava Kirliliği Modellemesi) ve
Klimatolojik Değerlendirme.

 

Advisor

Ufuk U. Turuncoglu

Completed

Tübitak

106G029

Rize il genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması (RABIS)

 

Researcher

Ufuk U. Turuncoglu

Completed

Tübitak

105Y046

Türkiye çevresindeki nükleer enerji santrallerinin bir kaz durumuna Türkiye’ye olası tehditleri: Yörünge (Tracer & Trajectory) Analizleri.

 

Researcher

Ufuk U. Turuncoglu

Completed

Tübitak

105G015

Türkiye için İklim Senaryolarının Oluşturulması

 

Researcher

Ufuk U. Turuncoglu

Completed

Tübitak

112T988

Amin Metal Bor Hidrürlerin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Tasarımı

193.500 TL

Project coordinator

Adem Tekin

Completed

Tübitak

 

Intermolecular Interactions in DNA bases

89.000 TL

Project coordinator

Adem Tekin

Completed

FP7

 

VPH NoE: Virtual Physiological Human Network of Excellence

 

 

M. Serdar Çelebi

Completed

AB PRACE-2IP

 

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

560K Avro

Contact Person of Turkey

M. Serdar Çelebi

01.09.2011 - 01.09.2013

AB PRACE-1IP

 

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

489K Avro

Contact Person of Turkey

M. Serdar Çelebi

01.07.2010 - 01.07.2012

T.R. Ministry of Development

 

National Center for High Performance Computing (UHeM)

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

2012

DPT

 

Education and Research project for Advanced Technologies in Engineering

 

Coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

ITU Digital E-Thesis Project

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Preparing the Required Libraries and Radiographs for Studying Human Chest X-Ray Images using Convolution Neural Network (CNN) Methods

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Multidirectional Wave Modelling in Numerical Wave Tank

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Modelling and Time Domain Simulation of Free Surface and Nonlinear Wave-body Interactions

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Numerical Modelling of Liquid Sloshing in a Rigid Rectangular Tank

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Non-Newtonian Blood Flow Simulation in a Realistic Artery

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

BAP

 

Estimation of Material Coefficients of Soft Tissue Using Experimental Data and Inverse Finite Element Method

 

Project coordinator

M. Serdar Çelebi

Completed

EUDAT

 

Pan-European Data Infrastructure Project