Tamamlanan Projeler

Enstitümüzde yapılan projeler:

 

Proje Türü

Proje No

Proje Adı

Bütçe

Pozisyon

Öğretim Elemanı

Proje Durumu

Tübitak

113F342

Born-Oppenheimer Molecular Dynamics of Very Large Biological Systems using Linear Scaling Approximate Quantum Methods

 

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Aktif

    Nano Teknolojik Membranlı Halk Sağlığı Tarama ve Teşhis Nebulizatörü 1.220.948TL Araştırmacı / Uzman Ertuğrul Karaçuha
01/09/2014 - 31/08/2015

T.C. Kalkınma Bakanlığı

 

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi - National Center for High Performance Computing (UHeM)

2.200.000 TL

Yürütücü

Ertuğrul Karaçuha

2014 - 2015

Tübitak

113Y108

Akdeniz ve Karadeniz’in Türkiye iklim sistemine etkisinin birleşik bir atmosfer-okyanus modeli ile incelenmesi.

239.980 TL

Yürütücü

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak 113E117 Yakalanma Olasılığı Düşük Radar İşaretlerinin Zaman-Frekans İşaret İşleme ile Tespiti ve Parametrelerinin Çıkarımı 165.513TL Yürütücü Lütfiye Durak Ata 01.10.2013 -
01.10.2015

Tübitak

113Z218

Siklopropenyum Aktivasyonlu Dehidrasyon Tepkime Mekanizmalarının Aydınlatılması :Hesapsal bir Yaklasım

90.500TL

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

105E067

Computational Science and Engineering Program A Centre of Excellence for Industrial Innovation

418.000TL

Yürütücü Yardımcısı

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

105E067

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı Endüstriyel Yenilik İçin Bir Mükemmelliyet Merkezi

 

Araştırmacı

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

İTÜ-BAP

 

Doymamiş Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağilimini Ve Oksonyum/ Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalişma

 

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

108T344

Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma

55.000TL

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

104T403

Doymamış Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağılımını Ve Oksonyum/Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalışma

 

Araştırmacı

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak-PIA

 

Born-Oppenheimer Molecular Dynamics of Very Large Biological Systems using Linear Scaling Approximate Quantum Methods

 

Araştırmacı

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

105E067

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı Endüstriyel Yenilik İçin Bir Mükemmelliyet Merkezi

 

Araştırmacı

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

İTÜ-BAP

 

Asimetrik Kinugasa Tepkime Mekanizmasının Modellenmesi

30.000TL

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

İTÜ-BAP

 

Doymamiş Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağilimini Ve Oksonyum/ Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalişma

 

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

108T344

Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma”

 

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

UN-UNDP

MDG-F-1680-ITU

Enhancing The Capacity of Turkey to Adapt to Climate Change

 

Araştırmacı

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak

108Y064

Avrupa Kaynaklı Kirleticilerin Türkiye’ye taşınımının Belirlenmesi: Model Sisteminin hazırlanması (Meteorolojik-Emisyon-Hava Kirliliği Modellemesi) ve
Klimatolojik Değerlendirme.

 

Danışman

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak

106G029

Rize il genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması (RABIS)

 

Araştırmacı

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak

105Y046

Türkiye çevresindeki nükleer enerji santrallerinin bir kaz durumuna Türkiye’ye olası tehditleri: Yörünge (Tracer & Trajectory) Analizleri.

 

Araştırmacı

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak

105G015

Türkiye için İklim Senaryolarının Oluşturulması

 

Araştırmacı

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak

112T988

Amin Metal Bor Hidrürlerin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Tasarımı

193.500 TL

Yürütücü

Adem Tekin

Tamamlandı

Tübitak

 

Intermolecular Interactions in DNA bases

89.000 TL

Yürütücü

Adem Tekin

Tamamlandı

FP7

 

VPH NoE: Virtual Physiological Human Network of Excellence

 

 

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

AB PRACE-2IP

 

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

560K Avro

Türkiye ilgili kişisi

M. Serdar Çelebi

01.09.2011 - 01.09.2013

AB PRACE-1IP

 

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

489K Avro

Türkiye ilgili kişisi

M. Serdar Çelebi

01.07.2010 - 01.07.2012

T.C. Kalkınma Bakanlığı

 

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi - National Center for High Performance Computing (UHeM)

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

2012

DPT

 

Education and Research project for Advanced Technologies in Engineering

 

Koordinatör

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

ITU Digital E-Thesis Project

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Preparing the Required Libraries and Radiographs for Studying Human Chest X-Ray Images using Convolution Neural Network (CNN) Methods

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Multidirectional Wave Modelling in Numerical Wave Tank

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Modelling and Time Domain Simulation of Free Surface and Nonlinear Wave-body Interactions

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Numerical Modelling of Liquid Sloshing in a Rigid Rectangular Tank

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Non-Newtonian Blood Flow Simulation in a Realistic Artery

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Estimation of Material Coefficients of Soft Tissue Using Experimental Data and Inverse Finite Element Method

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

EUDAT

 

Pan-European Data Infrastructure Project