Tamamlanan Projeler

Tamamlanan akademik araştırma projeleri:

 ITU BAP
 Proje Adı Data Acquisition, Compression, Analysis and Fusion Methods for new generation surveillance systems
 Proje No MGA-2017-40964
 Yürütücü Behçet Uğur Töreyin
 Özet Öznitelik boyutu indirgeme, sıkıştırılmış videoda alev ve plaka tespiti konularında bilgisayarlı görü yaklaşımları geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.11.2017 - 01.11.2019
 Bütçe ₺16.749,16
 Web  


 H2020
 Proje Adı Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)
 Proje No AB PRACE-5IP - 730913
 Yürütücü Ertuğrul Karaçuha
 Özet PRACE Avrupa’da gerek akademik gerekse endüstriyel çalışmalara kaynak sağlamak, bilimsel rekabet ortamını arttırmak, araştırmacılara yüksek performanslı ve en iyi hesaplama kaynağı ve veri depolama hizmetini sunabilmek adına oluşturulmuş bir HPC ekosistemidir. Türkiye’nin de dâhil olduğu, 26 üyesi bulunan ve kar amacı gütmeyen PRACE’in merkezi Brüksel’dedir.
“Implementation Phase (IP)” projeleri kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından da desteklenen PRACE’te şimdiye kadar PRACE 1IP, PRACE 2IP, PRACE 3IP, PRACE 4IP, PRACE 5IP projeleri tamamlanış olup, PRACE 6IP projesi ise devam etmektedir. 2010-2019 yılları boyunca PRACE projelerinin toplam finansman miktarı 132 milyon Avro olup; bunun 125 milyon Avro’su Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir. 
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.01.2017 - 30.04.2019
 Bütçe 235.436 €
 Web  


 H2020
 Proje Adı UHEM Veri Merkezi Isıl Profilinin Deneysel İncelemesi ve CFD Analizi
 Proje No 40576
 Yürütücü Hamza Salih Erden
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.01.2017 - 30.04.2019
 Bütçe 52.655 TL
 Web  


 Savunma Sanayi Başkanlığı
 Proje Adı Interference Management in Cognitive Radio Networks (HIZA) - Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA Projesi)
 Proje No İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata (İTÜNOVA TTO üzerinden SSB Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsü)
 Özet  This project includes reducing interference in military communications utilizing efficient spectrum allocation for all terminals. In addition, the projects aim to support different location and network topologies without spectrum planning in military communications. Flexibility to use in countries’ borders or conflict zones is aimed at designing next-generation communication systems that can be configured dynamically.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 29.12.2017 - 29.08.2019
 Bütçe 697.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - Uluslararası
 Proje Adı Orman Yangını Risk ve Etkisinin Görüntü İşleme İle Değerlendirilmesi (OYRED)
 Proje No 114E426
 Yürütücü Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Sıkıştırılmış videoda duman tespiti ve yangınların zaman içerisinde araziye olan etkisinin anlaşılması amacıyla uzaktan algılama görüntülerinin çözümlenmesi için yöntemler geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.03.2015 - 05.07.2019
 Bütçe 23.808 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı Ön-ek Bağımsız Olmayan Kodlar ve Uygulamaları
 Proje No 117E865
 Yürütücü M.O.Külekci
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 15.05.2018 - 15.10.2019
 Bütçe 216.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - 3501
 Proje Adı Uzaktan Algılama Amacıyla Edinilen Hiperspektral Görüntülerin Çevrimiçi Öğrenmeye Dayalı Sıkıştırılması
 Proje No 114E200
 Yürütücü Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Yüksek boyutlu hiperspektral görüntülerin etkin sıkıştırılması amacıyla çevrimiçi öğrenme ve çok yönlü dizi ayrıştırımı tabanlı yöntemler geliştirilmiştir. 
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.10.2014 - 05.07.2019
 Bütçe 64.950 TL
 Web  


 TÜBİTAK - PIA Bosphorus
 Proje Adı Protein Arjinin Deiminaz 2 Için Çoklu ölçekli Mekanistik Çalışma: Meme Kanseri Tedavisi için Cazip bir Hedef
 Proje No 115Z860
 Yürütücü Fethiye Aylin Sungur
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.02.2016 - 01.05.2019
 Bütçe 122.100 TL
 Web  


 TUSAŞ - TAI
 Proje Adı GİDİ: Görüntü İşleme Destekli İniş Sistemi için Algoritma Geliştirme Projesi (Algorithm Development Project for Image Processing Supported Landing Systems)
 Proje No İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata (İTÜNOVA TTO üzerinden TUSAŞ Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsü)
 Özet The algorithm has been developed and performance analyzes have been performed for the unmanned aerial vehicles (UAV) to perform image processing assisted landing.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 16.10.2017 - 16.05.2018
 Bütçe 79,220 TL
 Web  


 ASELSAN
 Proje Adı Geniş Bantlı Haberleşme İçin Dikgen Olmayan Çoklu Erişim Yöntemlerinin İncelenmesi Ve Geliştirilmesi (Analysis and Development of NOMA Methods fow Wideband Communications)
 Proje No İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata (İTÜNOVA TTO üzerinden ASELSAN Destekli Araştırma Projesi Yürütücüsü)
 Özet Proje kapsamında birden fazla kullanıcının ortak bir erişim noktası ile haberleştiği senaryolarda yenilikçi dikgen olmayan çoklu erişim yöntemleri irdelenmektedir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 08.11.2017 - 08.08.2018
 Bütçe 261.621 TL + KDV
 Web  


 TÜBİTAK - TEYDEB
 Proje Adı LTE eNodeB Performans Ölçümü, Bu Ölçüme Dayalı Akıllı Kendi Kendini Yapılandırabilen Özgün Yazılım Geliştirilebilmesi (LTE eNodeB Performance Measurements, Software Developments and Self-Configurable Networks)
 Proje No
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata
 Özet LTE eNodeB Performance Measurement, Software Development of Self-Configurable Networks: The role of handover parameters in improving the energy efficiency of cellular networks is analyzed, and the negative effects of handover failure (HOF) and ping-pong (PP) rate are investigated. The network performance of the new algorithm is explored in terms of real vehicular traffic data and state-of-the-art specifications of eNodeBs.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 30.10.2017 - 30.06.2018
 Bütçe 79.200 TL
 Web  


Tamamlanan diğer projeler:

 TÜBİTAK - ARDEB 1001
 Proje Adı Dikey Yarıklı Balık Geçidinin Performansının Sazlık Elemanlarla Artırılması: Çataloluk HES Pilot Çalışma
 Proje No 117M151
 Araştırmacı Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Akarsu havzalarında yer alan balık geçitlerinin verimliliğinin ölçülmesi amacıyla özgün bilgisayarlı görü teknikleri geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.11.2017 - 01.11.2019
 Bütçe
 Web  


 TÜBİTAK - ARDEB 1507
 Proje Adı Görüntü Çözümleme Yöntemlerine Dayalı Reklam Sayfası Bileşen Analizi ile Reklam Performansını Arttırmaya Yönelik Platform Geliştirilmesi
 Proje No
 Danışman Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Derin öğrenme tabanlı tekniklerle reklam sayfası bileşenlerinin otomatik analiz edilmesi için yöntemler geliştirilmiştir.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.05.2018 - 01.05.2019
 Bütçe 36.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK - TEYDEB - 1501 - İTÜNOVA
 Proje Adı Çoklu Algoritma Teknolojileri Kullanarak IoT Tabanlı ve Bulut Destekli Yeni Nesil Güvenlik Sistemlerinin Geliştirilmesi
 Proje No
 Danışman Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Mekân içi kişi tespiti amacıyla hareket tespit algoritmalarının sınanması ve geliştirilmesi.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.03.2018 - 01.09.2018
 Bütçe ₺23.900,00
 Web  


 TUSAŞ - Türk Havacılık
 Proje Adı GİDİ: Görüntü Destekli İniş Sistemi için Algoritma Geliştirme Projesi
 Proje No
 Danışman Behçet Uğur Töreyin
 Özet  Görüntü işleme destekli iniş sistemi geliştirilmesi.
 Başlangıç ve bitiş tarihi 13.10.2017 - 01.12.2018
 Bütçe ₺12.000,00
 Web