Tamamlanan Projeler

Tamamlanan akademik araştırma projeleri:

 H2020
 Proje Adı Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)
 Proje No AB PRACE-5IP - 730913
 Yürütücü Ertuğrul Karaçuha
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.01.2017 - 30.04.2019
 Bütçe 235.436 €
 Web  


 H2020
 Proje Adı UHEM Veri Merkezi Isıl Profilinin Deneysel İncelemesi ve CFD Analizi
 Proje No 40576
 Yürütücü Hamza Salih Erden
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.01.2017 - 30.04.2019
 Bütçe 52.655 TL
 Web  


 Savunma Sanayi Başkanlığı
 Proje Adı Interference Management in Cognitive Radio Networks (HIZA)
 Proje No İTÜ NOVA TTO
 Yürütücü Lütfiye Durak Ata
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 29.12.2017 - 29.08.2019
 Bütçe 697.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - Uluslararası
 Proje Adı Orman Yangını Risk ve Etkisinin Görüntü İşleme İle Değerlendirilmesi (OYRED)
 Proje No 114E426
 Yürütücü Behçet Uğur Töreyin
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.03.2015 - 05.07.2019
 Bütçe 23.808 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - 1001
 Proje Adı Ön-ek Bağımsız Olmayan Kodlar ve Uygulamaları
 Proje No 117E865
 Yürütücü M.O.Külekci
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 15.05.2018 - 15.10.2019
 Bütçe 216.000 TL
 Web  


 TÜBİTAK ARDEB - 3501
 Proje Adı Uzaktan Algılama Amacıyla Edinilen Hiperspektral Görüntülerin Çevrimiçi Öğrenmeye Dayalı Sıkıştırılması
 Proje No 114E200
 Yürütücü Behçet Uğur Töreyin
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.10.2014 - 05.07.2019
 Bütçe 64.950 TL
 Web  


 TÜBİTAK - PIA Bosphorus
 Proje Adı Protein Arjinin Deiminaz 2 Için Çoklu ölçekli Mekanistik Çalışma: Meme Kanseri Tedavisi için Cazip bir Hedef
 Proje No 115Z860
 Yürütücü Fethiye Aylin Sungur
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.02.2016 - 01.05.2019
 Bütçe 122.100 TL
 Web  

Tamamlanan diğer projeler:

 TÜBİTAK - ARDEB 1001
 Proje Adı Dikey Yarıklı Balık Geçidinin Performansının Sazlık Elemanlarla Artırılması: Çataloluk HES Pilot Çalışma
 Proje No 117M151
 Araştırmacı Behçet Uğur Töreyin
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.11.2017 - 01.11.2019
 Bütçe
 Web  


 TÜBİTAK - ARDEB 1507
 Proje Adı Görüntü Çözümleme Yöntemlerine Dayalı Reklam Sayfası Bileşen Analizi ile Reklam Performansını Arttırmaya Yönelik Platform Geliştirilmesi
 Proje No AB PRACE-5IP - 730913
 Danışman Behçet Uğur Töreyin
 Özet  
 Başlangıç ve bitiş tarihi 01.05.2018 - 01.05.2019
 Bütçe 36.000 TL
 Web