Tamamlanan Projeler

Enstitümüzde yapılan projeler:

 

Proje Türü

Proje No

Proje Adı

Bütçe

Pozisyon

Öğretim Elemanı

Proje Durumu

TUBITAK

115S801

Hedefli Kanser Tedavisine Yönelik
PLGA-MMT Nano Kompozitinin Üretimi ve Moleküler Dinamik Simülasyon İle İncelenmesi

97.550 TL

Araştırmacı

Adem Tekin

2015-2016

Tübitak

114Z529

Nükleik Asit Bazları İçin Kuvvet Alanı Geliştirilmesi

220.159 TL

Yürütücü

Adem Tekin

2015-2017

Tübitak-RFBR

213M523

Hidrojenlenmiş Grafen Tabakaları Ve Karbon Nanotüp Yapılardan Oluşmuş Sistemlerin Temel Karakteristiklerinin Ve Isıl Kararlılıklarının Atomik Mekanizmalarının Yakıt Pili İle Çalışan Ekolojik Taşıtlardaki Hidrojen Depolama Problemine Etkisinin Belirlenmesi

39.960 TL

Araştırmacı

Adem Tekin

2014-2016

İTÜ-BAP Şemsiye Projesi 5G+: 5G ve Sonrası Haberleşme Ağlarında Kullanılacak Teknikler 
150.000TL Yürütücü Ertuğrul Karaçuha
Kasım 2015 - Mart 2017
Araştırmacı Lütfiye Durak Ata
Araştırmacı Sebahattin Eker
Tübitak - TEYDEB - 1501
  Görüntü İşleme Tabanlı Rulman Final Kontrol Sistemi
  Danışman
B. Uğur Töreyin
01/09/2015 - 31/12/2016
Tübitak - ARDEB - İkili İşbirliği
114E426
Orman Yangını Risk ve Etkisinin Görüntü İşleme İle Değerlendirilmesi (OYRED)
23.808 TL
Yürütücü
B. Uğur Töreyin
01/03/2015 - 01/03/2017
Tübitak- ARDEB - Kariyer 114E200
Uzaktan Algılama Amacıyla Edinilen Hiperspektral Görüntülerin Çevrimiçi Öğrenmeye Dayalı Sıkıştırılması 64.950 TL Yürütücü
B. Uğur Töreyin
01/10/2014 - 01/10/2016
 

Tübitak-2236 CoFund

116C019
Development of Optimal linkers for Stapled Peptides
162.195 TL 
Yürütücü Sefer Baday
20.05.2016 - 19.05.2017
Tübitak 115C133 Türkiye İklim Koşullarındaki Veri Merkezlerinin Soğutulmasında Ekonomizer Kullanımının Enerji Tasarrufu ve Ekonomik Potansiyel Değerlendirmesi
93.674 TL
Yürütücü Hamza Salih Erden
01.01.2016 - 01.10.2017
AB PRACE-4IP

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)
288,708.00 €
Yürütücü Ertuğrul Karaçuha 01.02.2015 - 01.05.2017
Tübitak -ARDEB - 005
  Design and Implementation of an Efficient Storage and Retrieval System for High-Throughput DNA Sequencing Platforms (Yüksek-Üretimli DNA Dizileme Platformları İçin Verimli Depolama Ve Erişim Sisteminin Tasarımı Ve Gerçeklenmesi)
140K TL
Yürütücü
Muhammed Oğuzhan Külekçi
01/12/2014 - 01/03/2017
Tübitak - TEYDEB - 1507
  Fast transmission of DNA sequencing data over a digital channel (DNA Dizilim Verilerinin Dijital Bir İletişim Hattından Hızlı Aktarımı)
500K TL
Danışman
Muhammed Oğuzhan Külekç
01/12/2015 - 01/12/2016
Saudi ARAMCO
  Parallel Algorithm (Kernel) Development for Large Scale Sparse Linear Systems in Oil Reservoir Simulation (PASSOR)
265.000USD
Yürütücü
M. Serdar Çelebi
01/07/2012 - 01/06/2017
T.C. Kalkınma Bakanlığı

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi - National Center for High Performance Computing (UHeM)
3.330.000 TL
Yürütücü
Ertuğrul Karaçuha
2015 - 2016
AB PRACE-3IP
  Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)
323,517.00 €
Yürütücü
Ertuğrul Karaçuha
01.07.2012 - 31.08.2016
Tübitak - UME
  Çok Harmonikli Frekans Kestirici Algoritmasının Tübitak-Ume İsterlerine Uygun Olarak Matlab Ortamında Geliştirilmesi
17.700TL
Danışman Lütfiye Durak Ata
01.03.2016 - 01.09.2016

Tübitak

113F342

Born-Oppenheimer Molecular Dynamics of Very Large Biological Systems using Linear Scaling Approximate Quantum Methods

 

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

    Nano Teknolojik Membranlı Halk Sağlığı Tarama ve Teşhis Nebulizatörü 1.220.948TL Araştırmacı / Uzman Ertuğrul Karaçuha
01/09/2014 - 31/08/2015

T.C. Kalkınma Bakanlığı

 

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi - National Center for High Performance Computing (UHeM)

2.200.000 TL

Yürütücü

Ertuğrul Karaçuha

2014 - 2015

Tübitak

113Y108

Akdeniz ve Karadeniz’in Türkiye iklim sistemine etkisinin birleşik bir atmosfer-okyanus modeli ile incelenmesi.

239.980 TL

Yürütücü

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak 113E117 Yakalanma Olasılığı Düşük Radar İşaretlerinin Zaman-Frekans İşaret İşleme ile Tespiti ve Parametrelerinin Çıkarımı 165.513TL Yürütücü Lütfiye Durak Ata 01.10.2013 -
01.10.2015

Tübitak

113Z218

Siklopropenyum Aktivasyonlu Dehidrasyon Tepkime Mekanizmalarının Aydınlatılması :Hesapsal bir Yaklasım

90.500TL

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

105E067

Computational Science and Engineering Program A Centre of Excellence for Industrial Innovation

418.000TL

Yürütücü Yardımcısı

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

105E067

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı Endüstriyel Yenilik İçin Bir Mükemmelliyet Merkezi

 

Araştırmacı

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

İTÜ-BAP

 

Doymamiş Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağilimini Ve Oksonyum/ Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalişma

 

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

108T344

Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma

55.000TL

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

104T403

Doymamış Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağılımını Ve Oksonyum/Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalışma

 

Araştırmacı

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak-PIA

 

Born-Oppenheimer Molecular Dynamics of Very Large Biological Systems using Linear Scaling Approximate Quantum Methods

 

Araştırmacı

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

105E067

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı Endüstriyel Yenilik İçin Bir Mükemmelliyet Merkezi

 

Araştırmacı

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

İTÜ-BAP

 

Asimetrik Kinugasa Tepkime Mekanizmasının Modellenmesi

30.000TL

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

İTÜ-BAP

 

Doymamiş Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağilimini Ve Oksonyum/ Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalişma

 

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

Tübitak

108T344

Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma”

 

Yürütücü

Fethiye Aylin Sungur

Tamamlandı

UN-UNDP

MDG-F-1680-ITU

Enhancing The Capacity of Turkey to Adapt to Climate Change

 

Araştırmacı

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak

108Y064

Avrupa Kaynaklı Kirleticilerin Türkiye’ye taşınımının Belirlenmesi: Model Sisteminin hazırlanması (Meteorolojik-Emisyon-Hava Kirliliği Modellemesi) ve
Klimatolojik Değerlendirme.

 

Danışman

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak

106G029

Rize il genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması (RABIS)

 

Araştırmacı

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak

105Y046

Türkiye çevresindeki nükleer enerji santrallerinin bir kaz durumuna Türkiye’ye olası tehditleri: Yörünge (Tracer & Trajectory) Analizleri.

 

Araştırmacı

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak

105G015

Türkiye için İklim Senaryolarının Oluşturulması

 

Araştırmacı

Ufuk U. Turuncoglu

Tamamlandı

Tübitak

112T988

Amin Metal Bor Hidrürlerin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Tasarımı

193.500 TL

Yürütücü

Adem Tekin

Tamamlandı

Tübitak

 

Intermolecular Interactions in DNA bases

89.000 TL

Yürütücü

Adem Tekin

Tamamlandı

FP7

 

VPH NoE: Virtual Physiological Human Network of Excellence

 

 

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

AB PRACE-2IP

 

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

560K Avro

Türkiye ilgili kişisi

M. Serdar Çelebi

01.09.2011 - 01.09.2013

AB PRACE-1IP

 

Persistent pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing (HPC)

489K Avro

Türkiye ilgili kişisi

M. Serdar Çelebi

01.07.2010 - 01.07.2012

T.C. Kalkınma Bakanlığı

 

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi - National Center for High Performance Computing (UHeM)

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

2012

DPT

 

Education and Research project for Advanced Technologies in Engineering

 

Koordinatör

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

ITU Digital E-Thesis Project

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Preparing the Required Libraries and Radiographs for Studying Human Chest X-Ray Images using Convolution Neural Network (CNN) Methods

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Multidirectional Wave Modelling in Numerical Wave Tank

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Modelling and Time Domain Simulation of Free Surface and Nonlinear Wave-body Interactions

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Numerical Modelling of Liquid Sloshing in a Rigid Rectangular Tank

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Non-Newtonian Blood Flow Simulation in a Realistic Artery

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

BAP

 

Estimation of Material Coefficients of Soft Tissue Using Experimental Data and Inverse Finite Element Method

 

Yürütücü

M. Serdar Çelebi

Tamamlandı

EUDAT

 

Pan-European Data Infrastructure Project