Etkinlikler / Duyurular


Selçuk Köse'nin "Efficient and Secure On-Chip Power Delivery" başlıklı konuşması - 3 Haziran Cuma

Doç. Dr. Murat Sarı'nın "Numerical Modelling of Seismic Response" başlıklı konuşması - 27 Mayıs Cuma

PRACEdays16 En iyi Poster Ödülü Samet Demir’e verildi.

Prof. Ferrous Chaabane'in 'SUP'COM - Research Activities' başlıklı sunumu

2016-2017 Güz yy. Lisansüstü Başvuruları Başlamıştır

I. Bölgesel Yer Sistem Modellemesi Yaz Okulu

Etkinlik & Duyuruların Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir İTÜ birimidir.

Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform oluşturmaktır.

21. Yüzyılda bilgi teknolojileri tüm insani ve ekonomik gelişmenin esas itici gücünü oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin etkin kullanımı, toplumlardan bireylere, tüm örgütsel düzeylerde gelişmelerin sonucunu belirleyecektir. Bu etkinliğin elde edilmesinde, yaratıcı ve kapsamlı araştırma programları ve insan kaynakları geliştirme girişimleri anahtar bir rol oynayacaktır. Açık kaynak kodu ve kamusal lisanslama yaklaşımları entellektüel gelişmeyi ve işbirliğini önemli bir şekilde kolaylaştıracaktır.