Etkinlikler / Duyurular


Yrd. Doç. Dr. Hamza Salih Erden’e İki Ödül Birden

BE Tezsiz Programları Mülakat Tarih ve Yerleri

Kitap Yayını

2016-2017 Güz Dönemi Bilişim Enstitüsü Programları Mülakat Tarih ve Yerleri

2015-2016 Akademik Yılı Lisansüstü Mezuniyet Törenleri

Selçuk Köse'nin "Efficient and Secure On-Chip Power Delivery" başlıklı konuşması - 3 Haziran Cuma

Etkinlik & Duyuruların Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir İTÜ birimidir.

Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform oluşturmaktır.

21. Yüzyılda bilgi teknolojileri tüm insani ve ekonomik gelişmenin esas itici gücünü oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin etkin kullanımı, toplumlardan bireylere, tüm örgütsel düzeylerde gelişmelerin sonucunu belirleyecektir. Bu etkinliğin elde edilmesinde, yaratıcı ve kapsamlı araştırma programları ve insan kaynakları geliştirme girişimleri anahtar bir rol oynayacaktır. Açık kaynak kodu ve kamusal lisanslama yaklaşımları entellektüel gelişmeyi ve işbirliğini önemli bir şekilde kolaylaştıracaktır.