Etkinlikler / Duyurular


I. Bölgesel Yer Sistem Modellemesi Yaz Okulu

2015-2016 Akademik Yılı BAHAR Yarıyılı Derslik Planı

2015 Yılı En Başarılı Doktora Tez Ödülü Başvuruları

2015-2016 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Sonuçları

NI - Yazılım Tabanlı Kablosuz Haberleşme Sistemleri ve Uygulamaları Tanıtım Semineri

Öğretim Elemanı Alımı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları - 30 Aralık

Etkinlik & Duyuruların Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir İTÜ birimidir.

Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform oluşturmaktır.

21. Yüzyılda bilgi teknolojileri tüm insani ve ekonomik gelişmenin esas itici gücünü oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin etkin kullanımı, toplumlardan bireylere, tüm örgütsel düzeylerde gelişmelerin sonucunu belirleyecektir. Bu etkinliğin elde edilmesinde, yaratıcı ve kapsamlı araştırma programları ve insan kaynakları geliştirme girişimleri anahtar bir rol oynayacaktır. Açık kaynak kodu ve kamusal lisanslama yaklaşımları entellektüel gelişmeyi ve işbirliğini önemli bir şekilde kolaylaştıracaktır.