İdari Personel

         Görev tanımları
Nejla Sağ Enstitü Sekreteri (Vekaleten) +90 212 2857194 - 127 tunali(at)itu.edu.tr
 Enstitü Sekreteri

Deniz Tezel

Müdür Sekreteri + HBM ABD Sekreterliği + Bilişim Uygulamaları ABD Sekreterliği +BEYK Gündem, Karar ve Tutanaklarının Hazırlanması

+90 212 2857194 - 112

tezeld(at)itu.edu.tr

Enstitü Müdür Sekreteri

Pervin Nasırlıel

Öğrenci İşleri (Yüksek Lisans veDoktora) +Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)

+90 212 2857194 - 135
+90 212 2857080 - 135

pnasirliel(at)itu.edu.tr

 

Ülkü Şahin

Öğrenci İşleri (Yüksek Lisans ve Doktora) + Askerlik İşlemleri

+90 212 2857194 - 135

sahinulku(at)itu.edu.tr

 
Ebru Muradalan
UHEM' e ait Taşınır Kayıt Kontrol - Gelir Gider Bütçe Takibi ve İhale işlemlerinin Takibi
+90 212 2857125  

muradalan(at)itu.edu.tr

 

Selami Çatal

Maaş İşleri + Ek Ders (I.+II. Öğretim) Ödemeleri

+90 212 2857194 - 138

catalse(at)itu.edu.tr

 Maaş işleri

S. Sırrı Dönmez

Personel İşleri + Yarı Zamanlı Asistan Öğrencilerin İşlemleri

+90 212 2857080 - 140

donmezsul(at)itu.edu.tr

 Personel Özlük İşleri

Melik Okutan

Satınalma + Tahakkuk (SKS+BAP+Enstitü Bütçesi Yollukları)

+90 212 2857194 - 114

okutanm(at)itu.edu.tr

İdare Amiri ve Satın Alma Memuru

Sinan Derbend

Bina Sorumlusu +  Yazı İşleri + Yarı Zamanlı Asistan Öğrencilerin İşlemleri + Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirmeler + Ders Görevlendirmeleri + Kurum içi - Kurum dışı görevlendirmeler

+90 212 2857080 - 136

derbend(at)itu.edu.tr

Yazı İşleri

M. Lütfi Yarar

Sistem Çözümleyici

+90 212 2857391

yararm(at)itu.edu.tr

 

Cuma Çalışkan

Evrak Dağıtımı

+90 212 2857194 - 130

caliskancu(at)itu.edu.tr

 Evrak Dağıtım Sorumlusu