Uzmanlar

         Görev Tanımı
Alper Özkök   Enstitü İç Kontrol Komisyon Üyesi
+90 212 2857194-126  ozkokal(at)itu.edu.tr
 
Ayda Aktaş
Enstitü web sayfası adminliği, etkinlik duyuruları sorumlusu, Enstitü kalite güvencesi komisyonu üyesi +90 212 2857194-126 ayda.aktas(at)be.itu.edu.tr
 
Murat Savcı
Taşınır Sorumlusu,Enstitü kalite güvencesi komisyonu üyesi +90 212 2857194-126 savcimu(at)itu.edu.tr  Taşınır Kayıt Yetkilisi