İdari Personel

Gözde Yılmaz

Enstitü Sekreteri

+90 212 2857194 - 145

akyar(at)itu.edu.tr

Ülkü Şahin

Müdür Sekreteri + Yazı İşleri + HBM ABD Sekreterliği + Bilişim Uygulamaları ABD Sekreterliği +BEYK Gündem, Karar ve Tutanaklarının Hazırlanması

+90 212 2857194 - 118

sahinulku(at)itu.edu.tr

Pervin Nasırlıel

Öğrenci İşleri (Yüksek Lisans veDoktora) +Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)

+90 212 2857194 - 136

pnasirliel(at)itu.edu.tr

Ebru Muradalan

Öğrenci İşleri (Yüksek Lisans ve Doktora) + Askerlik İşlemleri

+90 212 2857194 - 135

muradalan(at)itu.edu.tr

Selami Çatal

Maaş İşleri + Ek Ders (I.+II. Öğretim) Ödemeleri

+90 212 2857194 - 138

catalse(at)itu.edu.tr

S. Sırrı Dönmez

Personel İşleri + Yarı Zamanlı Asistan Öğrencilerin İşlemleri + Tahakkuk (SKS+BAP+Enstitü Bütçesi Yollukları)

+90 212 2857194 - 140

sirri.donmez(at)be.itu.edu.tr

Melik Okutan

Personel İşleri Şefi+ Yarı Zamanlı Asistan Öğrencilerin İşlemleri + Tahakkuk (SKS+BAP+Enstitü Bütçesi Yollukları) +Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirmeler + Ders Görevlendirmeleri

+90 212 2857194 - 136

okutanm(at)itu.edu.tr

Sinan Derbend

Satınalma + Bina Sorumlusu

+90 212 2857194 - 130

derbend(at)itu.edu.tr

Muhammed Lütfi Yarar

Sistem çözümleyicisi

+90 212 2857391

yararm(at)itu.edu.tr

Cuma Çalışkan

Evrak Dağıtımı

+90 212 2857194 - 130

cuma.caliskan(at)be.itu.edu.tr

Şoför

+90 212 2857194 - 118