Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha
Prof.Dr. Ertuğrul Karaçuha

Lisans: İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği - 1986
Yüksek Lisanslar: 1. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği - 1990
                                       2. İstanbul Ünv İktisat - 1992
Doktoralar: 1. Çukurova Ünv / İTÜ Elektronik Müh. -1993
                          2. İstanbul Ünv İktisat / Maliye - 1996
Çalışma Alanları: Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga, Elektronik Haberleşme Regülasyonları, Ters Saçılma Problemleri
Tel: +90 212 2857194 -111 / 113
E-posta: karacuhae(at)itu.edu.tr

 

Prof. Dr. M. Serdar Çelebi

Prof. Dr. M. Serdar Çelebi
Lisans:
 İTÜ-1987
Yüksek Lisans: İTÜ-1990
Profesyonel Derece: Michigan Üniversitesi, 1995
Doktora: Texas Ünv.-1998
Çalışma Alanları:  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Hesaplamalı Biyomekanik, Hesaplamalı Lineer Cebir, Koşut Sayısal Algoritmalar, Geometrik Modelleme, Hesaplamalı BioAkışlar, Yapısal Mekanik
Tel: +90 212 2857012
E-posta: mscelebi(at)itu.edu.tr
Doç. Dr. Lütfiye Durak Ata

Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
Lisans: Bilkent Ünv.-1996
Yüksek Lisans: Bilkent Ünv.-1999
Doktora: Bilkent Ünv.-2004
Çalışma Alanları:  Sayısal İşaret İşleme, Zaman-Frekans İşaret İşleme, Haberleşme Teorisi, Telsiz Haberleşme
Tel: +90 212 2857194 - 128
        +90 212 2857080 - 128
E-posta: durakata(at)itu.edu.tr

 

Doç. Dr. F. Aylin Sungur

Prof. Dr. F. Aylin Sungur
Lisans: Boğaziçi Ünv-1995
Yüksek Lisans: Boğaziçi Ünv.-1997
Doktora: Boğaziçi Ünv.-2003
Çalışma Alanları:  Hesaplamalı Kimya, Hesaplamalı Biyoloji
Tel: +90 212 2856810
       +90 212 2857078
E-posta: konuklar(at)itu.edu.trDoç. Dr. Adem Tekin

Doç. Dr. Adem Tekin
Lisans: İTÜ-1997
Yüksek Lisans: İTÜ-2001
Doktora: Christian Albrechts-2004
Çalışma Alanları:  Teorik Kimya, Moleküller Arası Etkileşimler, Hidrojen Depolama, CO2 Tutma, Katalizör ve Enerji Malzemelerinin Hesaplamalı Tasarımı, Kristal Yapı Tahmini
Tel: +90 212 2856952
E-posta: adem.tekin(at)be.itu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin


Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin 
Lisans: ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. 2001
Yüksek Lisans: Bilkent Üniv. Elektrik-Elektronik Müh. 2003,
Doktora: Bilkent Üniv. Elektrik-Elektronik Müh. 2009,
Çalışma Alanları: İşaret İşleme, Örüntü Tanıma
Tel: +90 212 2857392
E-posta: toreyin(at)itu.edu.tr
Doç. Dr. Muhammed Oğuzhan Külekçi

Doç. Dr. Muhammed Oğuzhan Külekçi
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği , 1998
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Biypmedikal Mühendisliği , 2000
Doktora: Üniversite, Sabancı Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri, 2006
Çalışma Alanları: Algoritmalar, Veri Yapıları ve  Teorik Bilgisayar Bilimleri, Büyük Veri Yönetimi, Veri sıkıştırma/indeksleme/arama, Biyoenformatik
Tel: +90 212 2857080 -116
E-posta: kulekci(at)itu.edu.tr
Doç. Dr. Ufuk Utku Turunçoğlu

Doç. Dr. Ufuk Utku Turunçoğlu
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 2000
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri Programı, 2003
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı, 2011
Çalışma Alanları: İklim ve Okyanus Bilimleri, Atmosfer-Deniz Etkileşimi, Göl Hidrodinamiği, Birleşik Yer Sistem Modeli Tasarımı ve Geliştirilmesi, Bilimsel Görselleştirme, Bilimsel İş Akış Sistemleri Tasarımı, Parallel Programlama 
Tel: +90 212 2857013 
E-posta: ufuk.turuncoglu(at)itu.edu.tr
enver ozdemirDoç. Dr. Enver Özdemir
Lisans: ODTÜ - 2002
Doktora: University of Maryland, College Park - 2009
Çalışma Alanları: Hesaplamalı Sayılar Teorisi, Eliptik ve Hipereliptik Eğriler, Kriptografi
Tel: +90 212 2857125
E-posta: ozdemiren(at)itu.edu.tr

 
Yrd. Doç. Dr. Hamza Salih Erden

Dr. Hamza Salih Erden
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007
Yüksek Lisans: Syracuse Üniversitesi, 2009
Doktora: Syracuse Üniversitesi, 2013
Çalışma Alanları: Veri Merkezleri ve Soğutma Altyapısı, Enerji Verimliliği, Termodinamik Modelleme, Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme, Isı ve Kütle Geçişi, Akışkanlar Mekaniği
Tel: +90 212 2856648
E-posta: erdenh(at)itu.edu.tr


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Yazıcı

Dr. Mehmet Akif Yazıcı
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2004
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2006
Doktora: Bilkent Üniversitesi, 2014
Çalışma Alanları: Bilgisayar ve Haberleşme Ağları, İnternet Mimarisi, Kablosuz Ağlar, Optik Ağlar, Stokastik Modelleme, Haberleşme Sistemlerinin Performans Analizi, Kuyruk Teorisi, Akışkan Kuyruk Modelleri
Tel: +90 212 2857194 - 118
E-posta: yazicima(at)itu.edu.tr

 


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Helvacı


Dr. Mustafa Helvacı 
Lisans: Ankara Ünv.-1989
Yüksek Lisans: Ankara Ünv.-1994
Doktora: Ankara Ünv.-2003
Çalışma Alanları: 
Tel: +90 212 2857388
E-posta: helvacim(at)itu.edu.tr

 

 
sebahattin eker


Dr. Sebahattin Eker 
Lisans: İTÜ-1997
Yüksek Lisans: University of Massachusetts - 2006
Doktora: University of Massachusetts - 2011
Çalışma Alanları:  
Tel: +90 212 2857080 - 132
       +90 212 2856811
E-posta: sebahattin.eker(at)itu.edu.tr

 

 
Yrd. Doç. Dr. Sefer Baday
Dr. Sefer Baday
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 2006
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, 2008
Doktora: Basel Üniversitesi, 2013
Çalışma Alanları: Bilgisayar destekli ilaç tasarımı, biyomolekül modelleme ve simülasyonu, protein-ligand etkileşimleri, moleküler enformatik
Tel: +90 212 2857194 - 116
E-posta: badays(at)itu.edu.trcicekersoyDr. Çiçek Ersoy
Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yüksek Lisans: Ludwig-Maximilians Üniversitesi Hukuk Fakültesi Münih Almanya
Doktora: Ludwig-Maximilians Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Max-Planck Inovasyon ve Rekabet Enstitüsü, Münih Almanya
Çalışma Alanları: Bilişim ve teknoloji hukuku, sözleşme hukuku, kişisel verilerin korunması, rekabet hukuku 
Tel: 0212 2931300
E-posta: cicek.ersoy(at)itu.edu.trKonuk Öğretim Üyeleri


metindemiralpProf. Dr. Metin Demiralp
Lisans:
Kimya Mühendisliği, İTÜ (1971)
Yüksek Lisans: 
Kimya Mühendisliği, İTÜ (1971)
Doktora:
Nükleer Kimya, İTÜ (1975)
Çalışma Alanları: 
Tel: 
+90 212 2857082
+90 212 2857080 - 117
E-posta: metin.demiralp(at)gmail.com


VeliyevProf. Dr. Eldar Veliyev
Lisans ve Yüksek Lisans: Physical faculty of Azerbaijan State University by S. M. Kirov (Baku) - 1973
DoctorKharkov state university, Ukrayna - 1977
Doctor of physics and mathematical Sciences, Kharkov state university, Ukrayna - 1988
Çalışma Alanları: Elektrodinamiklerin sınır problemleri, elektromanyetik alan teorisi,difraksiyon teorisi, integral denklemlerinin sayısal-analitik yöntemleri
                                                                                        Tel:+90 212 2857194 - 115
                                                                                        E-posta:  eldarveliyev(at)itu.edu.tr


CigdemAyozgerDr. Çiğdem Ayözger
Lisans:
 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999 
Yüksek Lisans: 
1. İstanbul Üniversitesi, Rekabet Hukuku Yüksek Lisansı, 2002
     2. Karşılaştırmalı Hukuk Lisansüstü Sertifika Programı, London School of Economics, 2002
     3. Telekomünikasyon M. MBA, Londra, 2010
     4. Executive M. MBA, Koç Üniversitesi, 2012
Doktora: 
Veri Koruması Hukuku Doktorası, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
Çalışma Alanları: 
Ticaret/E-Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Şirketler Hukuku, Veri Koruması/Gizliliği Hukuku, Finansal Teknolojiler Hukuku, Kamu Politikaları ve Teknoloji, Medya, İletişim Hukuku
                                                                                        Tel: 
216 538 8011; 532 210 2470
                                                                                          E-posta: cigdem(at)srp-legal.com


nafiz_unluYrd. Doç. Dr. Nafiz Ünlü
Lisans: Yildiz Technical University - 1983
Yüksek Lisans: University of Wales  - 1991
Doktora: Istanbul University - 1995
Çalışma Alanları:  Cyber Security, Information Security Audit and Assurance, Intrusion Detection and Prevention, IT System Analysis and Design,  IT Audit, Artificial intelligence and engineering applications
Tel: 0212 285 71 94 ; +90 542 2169366
E-posta: nafiz.unlu(at)itu.edu.tr
Resim YokDr. Yücel Türel
Lisans: 
Yüksek Lisans: 
Doktora: 
Çalışma Alanları: 
Tel: 0212 285 71 94
E-posta: yucel.turel(at)be.itu.edu.tr

Resim YokDr. Güven Pado
Lisans: 
Yüksek Lisans: 
Doktora: 
Çalışma Alanları: 
Tel: 
+90 212 2857194
E-posta: padoguven(at)itu.edu.tr
CenkSezginDr. Cenk Sezgin
Lisans:
 İTÜ Elektronik ve Haberleşme, 1997
Yüksek Lisans: İTÜ Elektronik ve Haberleşme, 2000
Doktora: İTÜ Elektronik ve Haberleşme, 2013
Çalışma Alanları: İş süreç yönetimi, ürün ve servis yönetimi, ses analizi, ses ve görüntü ile duygu analizi
Tel: +90 212 2857194
E-posta: csezgin(at)itu.edu.tr


SenolGulgonulDr. Şenol Gülgönül
Lisans ve Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, 1992. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1999 
Doktora: Sakarya Üniversitesi,  2014.
Çalışma Alanları: Elektronik Kontrol, Uydu Haberleşmesi ve Sistemleri, Elektronik Haberleşme, Elektromanyetik, Küresel Konumlama Sistemleri
Tel: +90 212 2857194
E-posta: senol.gulgonul(at)be.itu.edu.tr