Doktora Yeterlik Sınavı

2018-2019 Bahar Döneminde Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrenciler:

Doktora yeterlik sınavları Güz yarıyılı için Aralık, Bahar yarıyılı için Mayıs ayı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için yeterlik sınavına girmek istediğini belirten, danışmanının uygundur imzası bulunan dilekçeyi, 22 Mart 2019 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

UYDU HABERLEŞMESİ VE UZAKTAN ALGILAMA

Öğrenci No

İsim - Soyad

Danışman

 

 Sınav Tarihi
 Sınav Yeri

 

    

HESAPLAMALI BİLİM ve MÜHENDİSLİK

Öğrenci No

İsim-Soyad

Danışman

 

 Sınav Tarihi
 Sınav Yeri

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Önemli Not: Doktora tez aşamasındaki öğrencilerin 31 Haziran 2019 tarihine kadar raporlarını, 31 Temmuz 2019 tarihine kadar savunma sınav tutanaklarını enstitü öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktora Yeterlik Sınavı:

Doktora öğrencilerinin ders yeterliklerini tamamladıkları yarıyıldan sonraki en geç ikinci yarıyılda yeterlik sınavına girmeleri gerekir. Sınava girmesi gerektiği halde başvuru yapmayan veya başvuru yapıp sınava girmeyen öğrenciler yeterlik sınavından başarısız sayılır.

Doktora yeterlik sınavları güz yarıyılı için Aralık, bahar yarıyılı için Mayıs ayları olmak üzere yılda iki kez yapılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten, danışmanının uygundur imzası bulunan dilekçeyi yeterlik sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne verir. Daha sonra Enstitü tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarından yeterlik sınav tarih ve yerlerinin belirlenmesi istenir. Belirlenen tarihler Enstitü web sayfasında ilan edilir.

Güz yarıyılı (Aralık ayı) yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerin sınava girme taleplerine ilişkin dilekçeleri, 01 Ekim-01 Kasım tarihleri arasında, Bahar yarıyılı (Mayıs ayı) yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerin ise 01 Mart-01 Nisan tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Bu tarihlerden sonraki başvurular bir sonraki dönemde değerlendirilir.Danışman

Danışman