Komisyonlar

KOMİSYON İSMİ GÖREVLERİ ÜYELERİ
Kalite Güvencesi Komisyonu Bilişim Enstitüsünün kalite konusundaki çalışmalarını koordine eder.
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA  (Müdür)

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER
Prof. Dr. F.Aylin SUNGUR (HBM ABD Başkanı)
Prof. Dr. M.Oğuzhan KÜLEKÇİ (BBL ABD Başkanı)
Öğr.Gör. Ayda F. AKTAŞ
Öğr.Gör. Murat Muhammet SAVCI
Nejla SAĞ (Enstitü Sekreteri V.)

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Her yıl yapılan akademik teşvik başvurularını inceler ve gerekli süreçleri yerine getirir.

Her yıl Eylül ayında yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu Stratejik Planlama Komisyonuna iletir.
BLU ABD:
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Prof. Dr. M. Oğuzhan KÜLEKCİ
Doç. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN

HBM ABD:
Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
Prof. Dr. Adem TEKİN
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR

İS ABD:
Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Prof. Dr. M. Oğuzhan KÜLEKCİ
Doç. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN
Lisansüstü Eğitimde Sürekli Kalite İyileştirme Komisyonu Eğitim programlarının güncellenmesine dair ilgili program koordinatörleriyle iletişime geçer.
Önerilecek yeni dersler için hazırlanan formları ve varolan ders formlarının güncelliği ile web’den yayınlanmasını denetler.
Ders saydırma taleplerini BEYK öncesinde değerlendirir.
Ders anketlerinin yapılmasını ve değerlendirme süreçlerini koordine eder.
Dönemlik ders programı ve sınav gözetmenlik planlarının hazırlanmasına yardım eder.
Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR (Koordinatör)

BBL ABD:
Prof. Dr. Oğuzhan KÜLEKCİ
Arş. Gör. Dr. Abdulkerim ÇAPAR

BLU ABD:
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Sefer BADAY
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif YAZICI
Arş. Gör. Sena Efsun CEBECİ
Arş. Gör. Emre İŞCEN

HBM ABD:
Arş. Gör. Gözde İNİŞ
Arş. Gör. Denizhan TUTAR
İç Kontrol Komisyonu İTÜ İç Kontrol Eylem Planı doğrultusunda birim olarak yapması gereken eylemleri ve raporlamaları yerine getirir.
Her yıl Eylül ayında komisyon olarak yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu Stratejik Planlama Komisyonuna iletir.
Dr.Öğr.Üyesi Sebahattin EKER (Başkan ve Rektörlük Temsilcisi)
Dr.Öğr. Üyesi M. Akif YAZICI
Arş. Gör. Nisa Özge ÖNAL
Öğr.Gör. Alper ÖZKÖK
AR-GE Faaliyetleri Komisyonu Yurt içindeki/dışındaki üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile kurulabilecek işbirliği imkanlarını araştırır.
Öğretim üyelerini proje işbirlikleri konularında bilgilendirir.
Doç.Dr. Behçet Uğur TÖREYİN  (Başkan)
Arş. Gör. Hakan ALAKOCA
Arş. Gör. Kamil KARAÇUHA

Arş. Gör. Ferda Cansu DEDE
Öğr.Gör. Murat Muhammet SAVCI
Öğr. Gör. Alper ÖZKÖK

Stratejik Planlama Komisyonu Enstitü’nün vizyon, misyon ve hedeflerini değerlendirir ve günceller.
Enstitü’nün hedefleri doğrultusunda yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine eder.
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN (Başkan)
Prof. Dr. Adem TEKİN
Arş. Gör. Muhammet Sebul BERATOĞLU

Arş. Gör. Sena Efsun CEBECİ
Öğr. Gör. Ayda AKTAŞ
Nejla SAĞ (Enstitü Sekreteri)

Lisansüstü Tez Formatı Denetleme Komisyonu Tez formatının güncel tutulmasını ve süreçlerle birlikte şablon dokümanların web’de yayınlanmasını sağlar.
Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin tezlerinin formata uygunluk bakımından denetler.
Arş. Gör. Derya Bodur
Arş. Gör. Nisa Özge Önal

Arş. Gör. Sena Efsun CEBECİ
Öğr. Gör. Alper ÖZKÖK

Burs Komisyonu Burs başvuru süreçlerini koordine eder. Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
Konut Başvuru Değerlendirme Komisyonu İTÜ Kamu konutları başvuru sürecini yürütür ve ilgili raporları hazırlar. Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA (Başkan)
Prof. Dr. Adem TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER
İş Güvenliği, Bina ve Laboratuvar Koordinasyonu ve Engelsiz Enstitü Komisyonu Bina, laboratuvar vb. alanlarının iş güvenliği, atık yönetimi, altyapı koordinasyonunu üstlenir, gerekli dokümantasyonları oluşturur.
Göreve yeni başlayan öğretim üye ve yardımcılarının gereksinimleri konusunda çalışmalar yürütür.

Enstitü içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için yapılacak faaliyetleri koordine eder ve raporlandırır.
Mekânda Erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişilebilirlik konularında Enstitü’yü değerlendirip, ilgili konularda Enstitü kurullarına geri bildirimler verir.
Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına YÖK tarafından “Engelsiz Program Nişanı” verilecektir. Bu konuda program yürütücülerinin farkındalığını sağlar.
Web sayfasında ilgili bilgileri yayınlar ve günceller.

Dr. Öğr. Üyesi Hamza Salih ERDEN (Başkan)
Arş. Gör. Kevser KESER
Arş. Gör. Samet Demir
Öğr. Gör. M. Murat Savcı (Taşınır Kayıt Yetkilisi)
Nejla SAĞ
Sinan Derbend
Uluslararası İlişkiler Komisyonu Erasmus Koordinatörlüğü görevini üstlenir.
Kurumlar arası ikili anlaşmalar imzalanması için çalışmalar yapar.
Yurtdışından gelecek öğretim üyeleri ile ilgili başvuru süreçlerini yürütür.
Dr. Öğr. Üyesi Sefer BADAY (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Hamza Salih ERDEN
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HELVACI
Arş. Gör. Muhammet Sebul BERATOĞLU
Arş. Gör. Kevser KESER

Arş. Gör. Gözde İNİŞ

Tanıtım, Oryantasyon ve Web Sayfası Komisyonu Enstitüyü tanıtıcı faaliyetleri takip eder, gerektiğinde düzenler ve koordine eder.
Enstitü kadrosuna yeni katılan öğretim üye ve elemanlarına gerekli oryantasyonu sağlar.
Enstitü Web sayfasının içeriğini ve formatını güncel tutar.

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER (Başkan)
Prof. Dr. Oğuzhan KÜLEKCİ
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi M. Akif YAZICI
Öğr. Gör. Ayda AKTAŞ
Öğr. Gör. Murat M. SAVCI
Lütfi YARAR

Mezunlar Komisyonu Bilişim Enstitüsü öğrenci işleri birimiyle koordineli bir şekilde mezun veritabanını tutar ve günceller.
Mezunlarla ilişkileri ve mezun anketlerini koordine eder.
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER(Başkan)
Doç. Dr. Murat OKATAN
Öğr. Gör. Dr. Gülcihan ÖZDEMİR
Arş. Gör. Esra ERGÜN
Öğrenci Disiplin Soruşturma Komisyonu Öğrenci disiplin soruşturmalarını ilgili program koordinatörü ile birlikte sürdürür. Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER
Akademik Atama ve Yükseltme Komisyonu Adayların başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri nicelikleri yönünden, ayrıntıları senato esaslarında belirtilen, adayın ilgili olduğu alana göre düzenlenmiş puanlama sistemi üstünden bir ön değerlendirmeye tabi tutar. Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER
İngilizce Seminer Değerlendirme Komisyonu İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Senato Esasları (2018)'nın 2.7 maddesi uyarınca, Üniversitemizde ilk kez akademik yükseltmesi ve ataması yapılacak adayların, İngilizce Seminerini değerlendirir. ÜYK 18.01.2018 günlü, 1174 sayılı toplantı kararı. Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
Prof. Dr. Adem TEKİN
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR


Program Yürütme Kurulları ve Doktora Yeterlik Komiteleri

Program Yürütme Kurulları

BBL:
Prof. Dr. M. Oğuzhan Külekci
Prof. Dr. Mustafa E. KAMAŞAK
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN

BGK:
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Akif YAZICI

BLU:
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Doç. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER

CBT:
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER
Prof. Dr. Ayşegül TANIK
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Prof. Dr. Ziyadin ÇAKIR
Doç. Dr. Hande DEMİREL

HBM:
Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR
Prof. Dr. Adem TEKİN
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR

UAH:
Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN
Prof. Dr. Elif SERTEL
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Doç. Dr. Mehmet ÇAYÖREN
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER

Doktora Yeterlik Komiteleri

BBL Programı:
Prof. Dr. M. Oğuzhan Külekci
Prof. Dr. Mustafa E. KAMAŞAK
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN
Dr. Öğr. Üyesi Sefer BADAY
Dr. Öğr. Üyesi M. Akif YAZICI 

BGK Programı:
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Prof. Dr. M. Oğuzhan KÜLEKCİ
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Akif YAZICI

BLU Programı:
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Prof. Dr. M. Oğuzhan KÜLEKCİ
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER
Dr.Öğr.Üyesi Sefer BADAY

CBT Programı:
Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER
Prof. Dr. Necla ULUĞTEKİN
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Doç. Dr. Hande DEMİREL
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özgür DOĞRU

HBM Programı:
Prof. Dr. Fethiye Aylin SUNGUR
Prof. Dr. Adem TEKİN
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR
Doç. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN

UAH Programı:
Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN
Prof. Dr. Elif SERTEL
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Doç. Dr. Mehmet ÇAYÖREN
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin EKER