Komisyonlar

KOMİSYON İSMİ GÖREVLERİ ÜYELERİ
Kalite Güvencesi Komisyonu Bilişim Enstitüsünün kalite konusundaki çalışmalarını koordine eder.
Her yıl Eylül ayında komisyon olarak yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu Stratejik Planlama Komisyonuna iletir.
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA (Başkan)
Doç. Dr. F.Aylin SUNGUR (Komisyon Rektörlük Temsilcisi)
Doç. Dr. M.Oğuzhan KÜLEKCİ
Ar. Gör. Göksu Hazar ERDİNÇ
Öğr.Gör. Ayda F. AKTAŞ
Öğr.Gör. Murat Muhammet SAVCI
Nejla SAĞ (Enstitü Sekreteri)
Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Her yıl yapılan akademik teşvik başvurularını inceler ve gerekli süreçleri yerine getirir. BLU ABD:
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Doç. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN
Doç. Dr. M. Oğuzhan KÜLEKCİ

HBM ABD:
Doç. Dr. Adem TEKİN
Doç. Dr. F. Aylin SUNGUR
Doç. Dr. Ufuk Utku TURUNÇOĞLU
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR

İS ABD:
Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Doç. Dr. M. Oğuzhan KÜLEKCİ
Dr.Öğr. Üyesi Mustafa HELVACI
Eğitimde Sürekli Kalite İyileştirme Komisyonu Eğitim programlarının güncellenmesine dair ilgili program koordinatörleriyle iletişime geçer.
Önerilecek yeni dersler için hazırlanan formları ve varolan ders formlarının güncelliği ile web’den yayınlanmasını denetler.
Ders saydırma taleplerini BEYK öncesinde değerlendirir.
Ders anketlerinin yapılmasını ve değerlendirme süreçlerini koordine eder.
Dönemlik ders programı ve sınav gözetmenlik planlarının hazırlanmasına yardım eder.
Her yıl Eylül ayında komisyon olarak yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu Stratejik Planlama Komisyonuna iletir.
Doç. Dr. F. Aylin SUNGUR (Koordinatör)

BLU ABD:
Doç. Dr. Oğuzhan KÜLEKCİ (BBL)
Dr.Öğr. Üyesi Sefer BADAY (BLU)
Ar. Gör. Dr. Abdülkerim ÇAPAR
Ar. Gör. M. Ceylan Morgül (BLU)

HBM ABD:
Doç. Dr. Ufuk Utku TURUNÇOĞLU
Ar. Gör. Mehmet Tuncel
Ar. Gör. Gözde İniş
İç Kontrol Komisyonu İTÜ İç Kontrol Eylem Planı doğrultusunda birim olarak yapması gereken eylemleri ve raporlamaları yerine getirir.
Her yıl Eylül ayında komisyon olarak yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu Stratejik Planlama Komisyonuna iletir.
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA (Başkan ve Rektörlük Temsilcisi)
Dr.Öğr. Üyesi M. Akif YAZICI
Araş. Gör. Nisa Özge ÖNAL
Öğr.Gör. Alper ÖZKÖK
AR-GE Projeleri Komisyonu Yurt içindeki/dışındaki üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile kurulabilecek işbirliği imkanlarını araştırır.
Öğretim üyelerini proje işbirlikleri konularında bilgilendirir.
Her yıl Eylül ayında komisyon olarak yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu Stratejik Planlama Komisyonuna iletir.
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA (Başkan ve BAP Komisyonu Üyesi)
Ar. Gör. Hakan ALAKOCA
Ar. Gör. Kamil KARAÇUHA
Lütfi YARAR
Stratejik Planlama Komisyonu Enstitü’nün vizyon, misyon ve hedeflerini değerlendirir ve günceller.
Enstitü’nün hedefleri doğrultusunda yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine eder.
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN (Başkan)
Doç. Dr. Adem TEKİN
Ar. Gör. Göksu Hazar ERDİNÇ
Ar. Gör. Muhammet Sebul BERATOĞLU
Öğr.Gör. Ayda AKTAŞ
Lisansüstü Tez Formatı Denetleme Komisyonu Tez formatının güncel tutulmasını ve süreçlerle birlikte şablon dokümanların web’de yayınlanmasını sağlar.
Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin tezlerinin formata uygunluk bakımından denetler.
Ar. Gör. Derya Bodur
Ar. Gör. Nisa Özge Önal
Öğr.Gör. Alper ÖZKÖK
Burs Komisyonu Burs başvuru süreçlerini koordine eder.

Her yıl Eylül ayında komisyon olarak yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu Stratejik Planlama Komisyonuna iletir.

Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Doç. Dr. F. Aylin SUNGUR
Konut Başvuru Değerlendirme Komisyonu İTÜ Kamu konutları başvuru sürecini yürütür ve ilgili raporları hazırlar. Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA (Başkan)
Doç. Dr. Adem TEKİN
Dr.Öğr. Üyesi Sebahattin EKER
İş Güvenliği, Bina ve Laboratuvar Koordinasyonu Komisyonu Bina, laboratuvar vb. alanlarının iş güvenliği, atık yönetimi, altyapı koordinasyonunu üstlenir, gerekli dokümantasyonları oluşturur.
Göreve yeni başlayan öğretim üye ve yardımcılarının gereksinimleri konusunda çalışmalar yürütür.
Dr.Öğr. Üyesi Hamza Salih ERDEN (Başkan)
Ar. Gör. Kevser KESER
Ar. Gör. Samet Demir
Öğr.Gör. M. Murat Savcı (Taşınır Kayıt Yetkilisi)
Nejla SAĞ
Sinan Derbend
Engelsiz Enstitü Komisyonu Enstitü içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için yapılacak faaliyetleri koordine eder ve raporlandırır.
Mekânda Erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişilebilirlik konularında Enstitü’yü değerlendirip, ilgili konularda Enstitü kurullarına geri bildirimler verir.
Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına YÖK tarafından “Engelsiz Program Nişanı” verilecektir. Bu konuda program yürütücülerinin farkındalığını sağlar.
Web sayfasında ilgili bilgileri yayınlar ve günceller.
Dr.Öğr. Üyesi Hamza Salih ERDEN (Başkan)
Ar. Gör. Kevser KESER
Ar. Gör. Samet Demir
Öğr.Gör. Ayda AKTAŞ
Öğr.Gör. M. Murat Savcı (Taşınır Kayıt Yetkilisi)
Nejla Sağ
Sinan Derbend
Uluslararası İlişkiler Komisyonu Erasmus Koordinatörlüğü görevini üstlenir.
Kurumlar arası ikili anlaşmalar imzalanması için çalışmalar yapar.
Yurtdışından gelecek öğretim üyeleri ile ilgili başvuru süreçlerini yürütür.
Her yıl Eylül ayında komisyon olarak yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu Stratejik Planlama Komisyonuna iletir.
Dr.Öğr. Üyesi Sefer BADAY (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HELVACI
Ar. Gör. Muhammet Sebul BERATOĞLU
Ar. Gör. Kevser KESER
Tanıtım, Oryantasyon ve Web Sayfası Komisyonu Enstitüyü tanıtıcı faaliyetleri takip eder, gerektiğinde düzenler ve koordine eder.
Enstitü kadrosuna yeni katılan öğretim üye ve elemanlarına gerekli oryantasyonu sağlar.
Enstitü Web sayfasının içeriğini ve formatını güncel tutar.
Her yıl Eylül ayında komisyon olarak yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu Stratejik Planlama Komisyonuna iletir.
Doç. Dr. Ufuk Utku TURUNÇOĞLU (Başkan)
Dr.Öğr. Üyesi M. Akif YAZICI
Öğr.Gör. Ayda AKTAŞ
Mezunlar Komisyonu Bilişim Enstitüsü öğrenci işleri birimiyle koordineli bir şekilde mezun veritabanını tutar ve günceller.
Mezunlarla ilişkileri ve mezun anketlerini koordine eder.
Her yıl Eylül ayında komisyon olarak yapılan faaliyetlere ilişkin yıllık raporunu Stratejik Planlama Komisyonuna iletir.
Dr.Öğr. Üyesi Sebahattin EKER(Başkan)
Öğ. Gör. Dr. Gülcihan ÖZDEMİR
Ar. Gör. M. Ceylan Morgül
Öğrenci Disiplin Soruşturma Komisyonu Öğrenci disiplin soruşturmalarını ilgili program koordinatörü ile birlikte sürdürür. Doç. Dr. F. Aylin SUNGUR
Dr.Öğr. Üyesi Sebahattin EKER


Program Yürütme Kurulları ve Doktora Yeterlik Komiteleri

ABD PROGRAMLAR PROGRAM KOORDİNATÖRÜ YÜRÜTME KURULU DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ
BİLİŞİM UYGULAMALARI BİLİŞİM UYGULAMALARI (YL/DR) Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Dr.Öğr. Üyesi Sebahattin EKER

19.10.2015 - 320 BEYK
Bitiş- 19.10.2018
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Doç. Dr. Oğuzhan KÜLEKCİ
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN
Dr.Öğr. Üyesi Sebahattin EKER

05.03.2018 - 377 BEYK
Bitiş- 05.03.2021
BİLGİ GÜVENLİĞİMÜH. VE KRİPTOGRAFİ (YL/DR) Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
DOÇ.DR. ENVER ÖZDEMİR
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN

19.10.2015 - 320 BEYK
Bitiş- 19.10.2018
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA
Prof. Dr. Lütfiye DURAK ATA
Doç. Dr. Oğuzhan KÜLEKCİ
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR

07.11.2016 - 345 BEYK
Bitiş- 07.11.2019
COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (YL/DR) Prof. Dr. Dursun ZAFER ŞEKER Prof. Dr. Dursun ZAFER ŞEKER
Prof. Dr. Ayşegül TANIK
Prof. Dr. Şinası KAYA
Prof. Dr. Ziyadin ÇAKIR
Doç. Dr. Hande DEMİREL

05.03.2018 - 377 BEYK
Bitiş- 05.03.2021
Prof. Dr. Dursun ZAFER ŞEKER
Prof. Dr. Necla ULUĞTEKİN
Prof. Dr. Şinası KAYA
Doç. Dr. Hande DEMİREL
Dr.Öğr. Üyesi Ahmet ÖZGÜR DOĞRU

05.03.2018 - 377 BEYK
Bitiş- 05.03.2021
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ – (TEZSİZ YL) Öğr. Gör. Dr. Tolga OVATMAN (V.) -
İNŞAAT YÖN. BİLİŞİM- (TEZSİZ YL) Öğr. Gör. Dr. Tolga İLTER (V.) -
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (YL/DR) Doç. Dr. Oğuzhan KÜLEKCİ
Doç. Dr. Oğuzhan KÜLEKCİ
Doç. Dr. Mustafa Ersel KAMAŞAK
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN

06.06.2016 - 337 BEYK
Bitiş- 06.06.2019
Doç. Dr. Oğuzhan KÜLEKCİ
Doç. Dr. Mustafa Ersel KAMAŞAK
Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN
Dr.Öğr. Üyesi Sefer BADAY
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet AKİF YAZICI

05.03.2018 - 377 BEYK
Bitiş- 05.03.2021
HESAPLAMALI BİLİM VE MÜH. HESAPLAMALI BİLİM VE MÜH. (YL/DR) Doç. Dr. Adem TEKİN Doç. Dr. Adem TEKİN
Doç. Dr. F. Aylin SUNGUR
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR

07.12.2015 - 323 BEYK
Bitiş- 07.12.2018
Doç. Dr. Adem TEKİN
Doç. Dr. F. Aylin SUNGUR
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR

Doç. Dr. B. Uğur TÖREYİN

05.03.2018 - 377 BEYK
Bitiş- 05.03.2021
İLETİŞİM SİSTEMLERİ UYDU HABERLEŞMESİ VE UZAKTAN ALGILAMA (YL/DR) Prof.Dr. İbrahim AKDUMAN
Prof.Dr. İbrahim AKDUMAN
Prof.Dr. Elif SERTEL
Prof.Dr. Şinasi KAYA
Doç.Dr. Mehmet ÇAYÖREN
Dr.Öğr. Üyesi Sebahattin EKER

21.07.2016 - 340 BEYK
Bitiş- 21.07.2019
Prof.Dr. İbrahim AKDUMAN
Prof.Dr. Elif SERTEL
Prof.Dr. Şinasi KAYA
Doç.Dr. Mehmet ÇAYÖREN
Dr.Öğr. Üyesi Sebahattin EKER

05.03.2018 - 377 BEYK
Bitiş- 05.03.2021