imkanlar
04
Eyl 2020
Lisansüstü programlara başvurularda YDS sonuç belgesi ibrazı

Ülkemizde yaşanan Küresel Salgın nedeniyle ÖSYM tarafından Yabancı Dil Sınavı (YDS) 27 Eylül 2020'ye ertelenmiştir. Kurulumuza yapılan başvurularda YDS belgesi olmadığı için yükseköğretim kurumlarında açılan lisansüstü programlara başvuru yapamadıkları belirtilmektedir. Bu çerçevede yaşanan süreçte adayların mağduriyetinin giderilebilmesi için 02.09.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

1) 2020-2021 güz dönemi başvurularına mahsus olmak üzere öğretim dili Türkçe olan

a) Yüksek lisans programlarına başvuruda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yabancı dil puanı şartına ilişkin hüküm bulunmadığından yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme işlemlerinde Yabancı Dil Puanının değerlendirmeye alınmamasına, ancak ilgili üniversite tarafından başvuru şartları arasında belirlenen asgari yabancı dil puanının bulunması durumunda yabancı dil puanına ilişkin belgeyi ÖSYM'nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınav sonucunu açıklamasından itibaren 5 gün içinde mesai bitimine kadar ilgili üniversiteye ibraz etmesine, bu belgeyi belirlenen tarihe kadar ibraz etmeyenlerin ilgili üniversitenin kayıt şartlarını sağlamadığından kayıt işlemlerinin iptal edilmesine,

b) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvuru ve kabul başlıklı maddesinde yer alan "Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir" hükmünün değerlendirme işlemlerinde dikkate alınmamasına, ancak doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkı kazanan adayların ilgili yükseköğretim kurumu tarafından anılan fıkra uyarınca belirlediği yabancı dil puanına ilişkin belgeyi ÖSYM'nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınav sonucunu açıklamasından itibaren 5 gün içinde mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmesine, bu belgeyi belirlenen tarihe kadar ibraz etmeyenlerin söz konusu yönetmelikteki kayıt şartlarını sağlamadığından kayıt işlemlerinin iptal edilmesine,

2) 2020-2021 güz dönemi başvurularına mahsus olmak üzere öğretim dili yabancı dil olan

Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için başvuru ve kabul şartları arasında yer alan ve ilgili üniversite tarafından YDS belgesi istenen programlarda, YDS belgesi bulunmayan ya da belgesinin süresi biten ve ilgili üniversitenin diğer başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurularının da değerlendirilmeye alınmasına, kayıt hakkı kazanan adayların geçici kayıtlarının yapılmasına ancak adayların ÖSYM'nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınav sonucunu açıklamasından itibaren 5 gün içinde mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna YDS belgesini ibraz etmesine, bu belgeyi belirlenen tarihe kadar ibraz etmeyenlerin söz konusu yönetmelikteki kayıt şartlarını sağlamadığından kayıt işlemlerinin iptal edilmesine,

karar verilmiştir.