imkanlar
15
Haz 2020
Salgın ve Afet Nedeniyle Ek Süre Talepleri

10.06.2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği değişikliğine göre; ilgili yönetmeliğin 35inci maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz”

Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen "tez aşamasındaki" öğrencilerimiz Bilişim Enstitüsü Öğrenci İşlerine dilekçe ile başvurularını yapabilirler.

Söz konusu talepler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek, sonuçları öğrencilerimize eposta yoluyla bildirilecektir.