imkanlar
03
Nis 2020
Akademik Süreçlerle İlgili Genel Bilgilendirme

 1. Akademik Takvim Değişiklikleri: 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Akademik Takviminde yer alan bazı tarihler aşağıda belirtildiği gibi güncellenmiştir. 

   

  BAHAR YARIYILI ESKİ TARİH GÜNCELLENEN TARİH
  Yüksek Lisans Tezleri Son Teslim Tarihi 4 Mayıs 2020 15 Haziran 2020
  Doktora Yeterlik Sınavları 4 - 29 Mayıs 2020 13 Temmuz - 31 Ağustos 2020
  Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavları 15-16-17-18-19 Haziran 2020 13 - 24 Temmuz 2020

  * İkinci Öğretim Akademik Takvim değişikliğine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

 2. Süreden Sayılmayan İzin Talepleri: 2019-2020 Bahar Yarıyılı için bulunduğu aşamayla ilgili akademik faaliyetlerini (Ders/Tez/DR Yeterlik) yürütemeyecek tüm öğrencilerimiz, öğrenimlerinin son yarıyılında olsalar dahi mazeretlerini beyan ederek süreden sayılmayan izin talebinde bulunabilecektir. Söz konusu taleplerin 17 Nisan 2020 tarihine kadar Enstitüye iletilmiş olması gerekmektedir. 

   

 3. Düzeltilmiş/Mavi/Siyah Tez Teslimi İşlemleri: Mart ve Nisan ayı içerisinde düzeltilmiş tezini teslim etmesi gereken öğrencilerin tez teslim süreleri ve tezini teslim etmiş öğrencilerin savunma sınav tarihleri , üç haftalık tatil süresi gözetilerek uzatılmıştır. Bu durumda olup tez teslim etmesi gereken veya savunma sınavına girmesi gereken tüm öğrencilerimiz için tarih aralığı 4-8 Mayıs 2020 olarak güncellenmiştir. Tez teslim süreçlerinin elektronik olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar sürmekte olup, bu konuda ayrıca bir duyuru yapılacaktır.

 4. Doktora Yeterlik Sınavları: 2019-2020 Bahar Yarıyılı DR yeterlik sınavları birinci maddede verilen takvim değişikliğinde belirtilen tarihlerde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Senato Esaslarında belirtilen usullere uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 5. Tez İlerleme/Öneri Rapor Sunumları: Haziran ayında Enstitüye iletilen DR tez ilerleme ve öneri raporlarıyla ilgili de ilave süre tanımlanmış olup, raporların web sayfamızda yer alan bilgilere uygun olarak en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.

 6. Tez İlerleme/Öneri Rapor Sunumları ve DR/YL Tez Savunma Sınavları: Tüm rapor sunum ve savunma sınavları elektronik olarak gerçekleştirilecektir. Bunun için ZOOM (https://zoom.us/) uygulamasının danışman öğretim üyesinin İTÜ mail hesabıyla birlikte kullanılması ve sunumun/sınavın mutlaka kayıt altına alınması zorunludur. Savunma sınav sonuçlarının ise Enstitüye elektronik ortamda iletilmesi hususunda çalışmalar devam etmekte olup bu konuda ayrıca duyuru yapılacaktır.