imkanlar
01
Ara 2019
İTÜ AYP 2019 Proje Başvuru Süre Uzatımı

T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen ve ‘Enerji Teknolojileri’, ‘Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri’,‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ alanlarında lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirmeyi hedefleyen İTÜ Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi (İTÜ-AYP) için 2019 yılı proje başvuru süresi 13 Aralık 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. 

Öğrenci başına yıllık azami 10.000 TL seyahat ve sarf malzeme desteği verilen projeye; başvuru koşullarını sağlayan lisansüstü öğrencileri, tez danışmanları ile birlikte başvuru yapabileceklerdir.  Programa ait başvuru koşulları, uygulama esasları ve başvuru için gerekli belgelere http://bap.itu.edu.tr/i-tu-ayp bağlantısı üzerinden ulaşılabilir. Başvuru belgeleri, başvuru tarihi aralığında İTÜ Rektörlük Binası 5. Kat 504 numaralı odaya teslim edilecektir.