imkanlar
23
Eki 2019
Genis Ölçekli Verilerin Az Örneklem ile Sınıflandırılması ve İstatistiksel Modellemesi

BBL 596E Seminer Dersi Kapsamında 'Genis Ölçekli Verilerin Az Örneklem ile Sınıflandırılması ve İstatistiksel Modellemesi' başlıklı seminer gerçekleştirilecektir.

Davetli Konuşmacı: Dr. Nurullah ÇALIK
Tarih: 19 Kasım 2019
Saat: 11.00
Yer: İTÜ Bilişim Enstitüsü Binası 4. Kat No:409

Özet:
Büyük veri, makine öğrenimi için değerli bir kaynaktır. Algoritmaların eğitilmesi ve verinin modellenmesi, büyük veri setlerinin kullanılması ile daha etkin olmuştur. Sınıflandırma probleminin özelinde toplam verinin fazla, fakat sınıf başına düşen örnek sayısının az olduğu problemler büyük veri analitiği için önemli bir sorun teşkil eder. Diğer taraftan yüksek çözünürlüğe sahip görüntülerin analizi gibi konularda da hızlı ve doğruluğu yüksek yöntemlerin geliştirilmesi hayati bir öneme sahiptir. Bu sunumda, sınıf başına az örnek kullanarak bir Evrişimsel Sinir Ağı modelinin nasıl geliştirilebileceği anlatılacaktır. Ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip görüntülerin istatistiksel modellemesi hakkında bilgi verilecektir.