imkanlar
21
Eki 2019
DR. Programında Alınması Gereken Dersler ile ilgili Değişiklik (İTÜ Senato Esasları)

Doktorada alınması gereken dersler ile ilgili yapılan değişikliğe ilişkin İTÜ Senato Esasları Yönetmeliği maddesi aşağıdaki gibidir:

MADDE 53 - Öğrencinin doktora/sanatta yeterlik öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin:
a) (Değişik: Üniversite Senatosu 11/09/2019 - 710 ) En az %50'si öğrencinin kayıtlı olduğu programın lisansüstü dersleri arasından alınmalıdır.
b) En az %30’u İngilizce derslerden alınmalıdır.
c) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrenciler, almak zorunda oldukları toplam ders kredisinin en az %25’ini ilgili yüksek lisans programının zorunlu derslerinden seçmelidir.  

The amendment to the "ITU Senate Principles Regulation" article about the courses to be taken by the Ph.D. students is as follows:

ARTICLE 53: Among the total course credits required to be taken during the student's Ph.D. / Proficiency in art education:
(Changed: University Senate 11/09/2019 - 710) 
a) at least 50% of it must be from courses offered by the enrolled graduate program.
b) at least 30% of it must be from courses offered in English.
c) Students accepted to the Ph.D. / Proficiency in Arts program with a bachelor's degree should choose courses among compulsory courses list of the relevant master's degree program to make sure that at least 25% of their total credit load is from those compulsory courses.