imkanlar
08
Eki 2019
Türkiye Kalkınma Vakfı Yüksek Lisans Bursu

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından belirlenen tematik alanlarda yüksek lisans yapan öğrencilere tez dönemleri boyunca 2019-2020 Akademik Yılı boyunca burs imkânı sağlanacaktır.

Burs programına aşağıda bulunan tematik alanlarda tez hazırlayacak olan yüksek lisans öğrencilerinin başvurması beklenmektedir. Burs için son başvuru tarihi 17 Ekim 2019, Saat: 17:30 olup başvuru bilgilerine vakfımızın internet sitesi http://www.tkv-dft.org.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

TEZ KONULARINA İLİŞKİN TEMATİK ALANLAR (Alfabetik sırayla)

1. Alan bazlı yerel kalkınma

2. Biyoçeşitlilik, küçük üretim yapıları ile ilişkisi ve gelişme koşulları

3. Göç dinamikleri,

4. Gündelik yaşam, iş bölüşümü ve sosyal katmanlarla (kadın-erkek-genç-yaşlı) bağı,

5. İnsan-doğal çevre ve doğal kaynak ilişkisi ve/veya iklim değişikliği,

6. İnsan yerleşimleri (Habitat),

7. Kırsal alanda toplumsal dışlanma,

8. Kırsal alanda “müştereklerin” yitirilmesi.

9. Kırsal alanda emek piyasaları ve sosyal güvenlik,

10. Kırsal alanda formel veya informel örgütlenme yapıları,

11. Kırsal alanda gençlik ve çocuk,

12. Kırsal alanda yaşlılık,

13. Kırsal işletme yapılarında değişim,

14. Kırsal kalkınma ve coğrafi işaretler,

15. Kentleşme politikalarının kırsal alana etkileri,

16. Pazarlama, yerel pazar oluşumu, alternatif pazarlama yöntemleri ve üretici gelir paylarına etkileri,

17. Toplumsal cinsiyet, kadın-erkek karşılaştırmalı eşitsizlik bulguları ve kadın-erkek eşitliği için araçsal tanımlar,

18. Yenilenebilir enerji kaynakları ve kırsal yerel önermeler.