imkanlar
05
Ağu 2019
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursları Başvuruları

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında üniversitemiz 6 farklı alanda başvuru kabul edecektir. Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

Son başvuru tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe (saat 17.00’ye kadar).

BAŞVURU KOŞULLARI:
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen usul ve esaslara uymak.
3. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
4. Başvuru yapılacak öncelikli alan kapsamında akademik tez çalışmasını yürütecek ve tamamlayacak olmak.
5. İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak İTÜ doktora programlarına başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının (657 sayılı Kanun kapsamında) kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
7. Doktora programında ders alma aşamasında veya doktora yeterlik aşamasını geçmiş ve tez önerisini vermemiş olmak.
(NOT: Tez önerisini vermiş olan öğrenciler ve/veya bilimsel hazırlık programı öğrencileri 100/2000 Doktora Burs Programı’na başvuru yapamazlar). 
8. İTÜ’ye kayıtlı olmayan öğrenciler için, İTÜ’de başvuracakları (başvuru dilekçelerinde belirtecekleri) doktora programının başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. 
(NOT: İTÜ’ye kayıtlı olmayıp, bu şartı sağlamayan adaylar kesinlikle başvuru yapamazlar. Bu şartı sağlamadığı halde başvuru yapan adayların bursları iptal edilir).
9. Halihazırda İTÜ’de veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURU YAPILABİLECEK ÖNCELİKLİ ALANLAR:
Adaylar aşağıdaki alanlardan sadece 1 tanesine başvuru yapabilecektir.

- Mimarlık
- Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)
- Sürdürebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)
- Deniz ve Gemi Mühendisliği
- Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
- Şehir ve Bölge Planlama

BAŞVURU:
İTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler:
Başvurular aşağıda yer alan başvuru belgelerinin en geç 29 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar gulerg17@itu.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

İTÜ’de doktora programına kayıtlı OLMAYAN öğrenciler:
Başvurular aşağıda yer alan başvuru belgelerinin en geç 29 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Fen Bilimleri Enstitüsü’ne şahsen teslim edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU BELGELERİ:
1. İmzalı başvuru dilekçesi 
- İTÜ’ye kayıtlı öğrenciler için dilekçe
- İTÜ’ye kayıtlı olmayan öğrenciler için dilekçe
(NOT: Dilekçede “Başvuru Yapacağı 100/2000 Burs Programı Alanı” kısmına, yukarıda yer alan 6 alan içerisinden SADECE 1 ALAN ADI yazılacaktır. Birden fazla alan yazılması durumunda, yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır).
2. Yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.
(NOT: İTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler için diploma/mezuniyet belgesi gerekmemektedir).
3. Lisans ve yüksek lisans not dökümleri
4. İTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler için aktif öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi 
(NOT: Son 1 hafta içerisinde alınmış olması zorunludur).
5. ALES sonuç belgesi
(NOT: İTÜ’ye kayıtlı olmayan öğrenciler için, ALES/GRE belgesinin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir. 
NOT: İTÜ’ye kayıtlı öğrenciler İTÜ’ye kayıt yaptırdıklarında sundukları ya da daha güncel ALES/GRE belgelerini kullanabilecektir).
6. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
(NOT: İTÜ’de geçerli yabancı dil sınavlarına buradan ulaşabilirsiniz).
7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kesin liste YÖK tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kendilerine bildirilecek kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim ettikten sonra burs programına kayıt olabileceklerdir.

Her bir burs alanı için toplamda en az 3 öğrencinin burs almaya hak kazanamaması durumunda, YÖK tarafından ilgili alan için tahsis edilen kontenjan iptal edilecektir.

YÖK 100/2000 doktora bursiyerlerine TÜBİTAK'ın sağladığı ek burs imkanı için gerekli bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.