imkanlar
09
Tem 2019
Doktora Tez Savunması

Enstitümüz Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Anabilim Dalı doktora öğrencilerinden Ayla Okan, Prof. Dr. Metin DEMİRALP danışmanlığında sürdürdüğü doktora tez çalışmasını tamamlayıp, tezini enstitümüze sunmuştur. Öğrencinin tez savunma sınavı ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

Sınav Tarihi 10.07.2019
Sınav Saati 10:00
Sınav Yeri Bilişim Enstitüsü
4. Kat
411 numaralı oda
Tez Başlığı Çokdeğişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımlar Üçköşegencil Gösteriliminde Çekirdek Ayrıştırımı
Tez Sınavı Komitesi 1) Prof. Dr. Metin DEMİRALP (İTÜ Bilişim Enstitüsü)
2) Prof. Dr. F. Aylin SUNGUR (İTÜ Bilişim Enstitüsü)
3) Prof. Dr. Müjgan TEZ (Marmara Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi)
4) Doç. Dr. Adem TEKİN (İTÜ Bilişim Enstitüsü)
5) Dr. Öğr. Özlem YILMAZ (MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sunum soru soramama ve karar aşamasında odadan çıkma kısıtı altında tüm dinleyicilere açıktır.