imkanlar
13
May 2019
Bilişim Uygulamaları Programı Öğrencilerinin Dikkatine

Bilişim Enstitüsü bünyesindeki Bilişim Uygulamaları Anabilim Dalı altında yürütülen Bilişim Uygulamaları Yüksek Lisans ve Doktora programları, 12/12/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiştir. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla söz konusu program adlarının, sırasıyla, "Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı" ile "Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği Doktora Programı" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. İlgili programların İngilizce adları da "Applied Informatics" yerine "Information and Communications Engineering" olarak belirlenmiştir. 

Bilişim Uygulamaları Yüksek Lisans veya Doktora programlarının mevcut öğrencileri, diledikleri takdirde Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans veya Doktora programları öğrencileri olarak kabul edilebilecektir. Bunun için program isim değişikliğine ilişkin taleplerini içeren bir dilekçeyi Bilişim Enstitüsü Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.