imkanlar
14
Şub 2019
Doktora Tez Savunma Sınavı (Selman DELİL)

Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Programında Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK danışmanlığında doktora çalışması yapan Selman DELİL’in, “Büyük Mekan-Zamansal Hareketlilik Verileriyle Mekansal Etkileşim Örüntülerinin Analizi; İlişkiler, Kümeler, Fonksiyonel Bölgeler ve Akış Haritaları Tasarımı” konulu doktora tez çalışmasını   tamamlamıştır. Öğrencimizin Tez Savunma Sınavı 15 Şubat 2019 Cuma günü, Saat 14:00’de İnşaat Fak. D309 numaralı Seminer Salonunda yapılacaktır.