imkanlar
16
Eki 2018
Bibliyometri Çalıştayı - 22-23 Ekim 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi

AMAÇ

Belirli bir alanda, belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede, kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizi şeklinde tanımlayabileceğimiz bibliyometri, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve diğer iletişim ortamlarına uygulanma yöntemidir. Bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde ve geliştirilmesinde bibliyometri, oldukça etkin bir rol oynamaktadır. İTÜ ve Elsevier işbirliğiyle düzenlenen bu çalıştayda amaç, mevcut bibliyometri çalışmalarına ışık tutmak ve yeni metrik çalışmalarının gelişimlerine zemin hazırlamaktır.

KAPSAM

Çalıştayda ele alınacak konular aşağıdaki başlıkların çevresinde geliştirilmiştir.

 • Bibliyometrinin temel kavramları
 • Bibliyometrik analizlerin bilim dünyasına etkileri
 • Ülke bilim ve teknoloji politikası geliştirmede bibliyometrinin önemi
 • Bibliyometrik analizlerin akademik çalışmalar ve akademisyenler üzerindeki etkileri
 • Türkiye üniversitelerinde öne çıkan araştırma alanları ve dünya karşılaştırması
 • Bilgibilim alanında bibliyometri çalışmaları ve trendler
 • Akademik görünürlüğü artıran büyük veri
 • Kütüphanecilik alanında bibliyometrinin potansiyel kullanımları
 • Bibliyometrinin kütüphaneler üzerindeki etkileri
 • Bibliyometri kütüphaneciliği
 • Türkiye'de akademik kütüphanelerde bibliyometri uygulamaları
 • Bibliyometrik analizler ve raporlar için kullanılan uygulamalar (Scival, Incites, Google Scholar, Dimension, Altmetri...).