imkanlar
25
May 2018
BLU Yüksek Lisans Tez Sunumları

Adı: Hakan Alakoca
Tez Başlığı: "Linear Interference Alignment in Cognitive Radio Networks"
Danışmanı: Prof. Dr. Lütfiye Durak-Ata
Sunum Tarihi ve Saati: 8 Haziran 2018, 10:30
Yeri: BE Binası Kat: 4, 409 no'lu sınıf

Adı: Hilal Türk
Tez Başlığı: "Ev Tarımı Uygulamalarına Yönelik Toprak Nemi Kestirim  
Yöntemleri"
Danışmanı: Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin
Sunum Tarihi ve Saati: 4 Haziran 2018, 11.00
Yeri: BE Binası Kat: 4, 409 no'lu sınıf

Adı: Yasin Yıldırım
Tez Başlığı: "Video Analysis Based Fish Detection and Tail Beat  
Frequency Estimation in Fishways"
Danışmanları: Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin, Prof. Dr. Serhat Küçükali
Sunum Tarihi ve Saati: 4 Haziran 2018, 10.00
Yeri: BE Binası Kat: 4, 409 no'lu sınıf

Adı: Gözde Ayşe Tataroğlu
Tez Başlığı: "Scoring of CERBB2 Tumors in Breast Cancer by  
Pathological Image Analysis"
Danışmanları: Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin
Sunum Tarihi ve Saati: 4 Haziran 2018, 12.30
Yeri: BE Binası Kat: 4, 409 no'lu sınıf

Adı: Kahlan Faaq Hasan
Tez Başlığı: "An Adaptive Offloading Decision Scheme in Two-Class Mobile Edge Computing Systems"
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi M. Akif Yazıcı
Sunum Tarihi ve Saati: 6 Haziran 2018, 11:00
Yeri: BE Binası Kat: 4, 409 no'lu sınıf