imkanlar
24
Nis 2018
Araştırma Görevlilerine Yönelik YUDAB Bilgilendirmesi

YÖK Başkanlığınca, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, "belirlenen öncelikli alanlarda" yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan "Doktora yapan Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YÖK-YUDAB)" ile Devlet üniversitelerinde "doktora eğitiminin tez aşamasında olan 400 araştırma görevlisine" yurt dışında en az 6 ay en fazla 1 yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırma yapma imkânı sunulacaktır.

Detaylı bilgi için: YUDAB Bilgilendirme