imkanlar
20
Nis 2018
Lisansüstü Öğrencilerinin Azami Öğrenim Süreleri Hakkında Değişiklik

Üniversite Senatosunun 02.02.2017 tarih, 647 sayılı toplantısında alınan karar ile kabul edilen “Önemli Notlar” başlıklı azami öğrenim sürelerine ilişkin maddelerde yer alan “tez aşamasındaki lisansüstü öğrencileri” ile ilgili kısımların yeniden düzenlenmesine ilişkin Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazı, Üniversite Senatosunun 09.04.2018 tarihli, 674 sayılı toplantısında görüşülmüş ve söz konusu değişiklik önerilerinin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı, güz yarıyılından itibaren aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına karar verilmiştir. 

Lisansüstü Öğrencilerinin Azami Öğrenim Süreleri