imkanlar
06
Şub 2018
"Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA)" projesinin imza töreni gerçekleşti.

26 Ocak 2018'de yürütücülüğünü Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata'nın yaptığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca desteklenip İTÜ NOVA TTO'nun ana yüklenici olduğu "Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA)" projesinin imza töreni gerçekleşti.

İTÜNOVA TTO’nun Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından desteklenen “Bilişsel Radyo Ağlarında Girişim Yönetimi (HİZA) Projesi” 26 Ocak 2018 Tarihinde İTÜNOVA TTO ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında Ar-Ge Projeleri Sözleşme İmza Töreni kapsamında imzalanan sözleşme ile hayata geçirildi. İTÜNOVA TTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Alper Ünal ve Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir’in imzaladığı anlaşmayla İTÜNOVA TTO projede ana yüklenici görevini üstlenirken, HİZA Projesi’nde proje yürütücüsü İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevinde çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata oldu. Projede Dumlupınar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Namdar, Arş. Gör. Dr. Arif Başgümüş ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’den Yrd. Doç. Dr. Eylem Erdoğan araştırmacı olarak yer alacaktır. Proje ekibi bilişsel radyo ağlarında girişim yöntemi algoritmaları geliştirerek yazılım tabanlı askeri telsizlere yeni yetenek kazandıracak.

Askeri haberleşme ağlarında bilişsel radyo haberleşmesi kullanan HİZA projesi sayesinde;   

- Dağıtık askeri ağlarda girişimi en aza indiren radyo haberleşmesi,    Tüm terminaller için frekans spektrumunun etkin ve verimli kullanımı,   
- Lokasyon ve ağ topolojisi değişimine rağmen, askeri operasyonların iletişim desteğinin kesintisiz devam etmesi,    
- Kapsamlı spektrum planlamasına ihtiyaç duymadan, haberleşme cihazlarının müttefiki olduğumuz ülkelerin sınırlarında veya çatışma bölgelerinde kullanabilme esnekliği 

elde edilerek, dinamik olarak yapılandırılabilen yeni nesil haberleşme sistemleri tasarlanmasına destek sağlanacak.