imkanlar
04
Şub 2018
Güncellenmiştir: 2017-2018 Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursları Başvuruları

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında üniversitemiz 9 farklı alanda başvuru kabul edecektir. Başvuru ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

 Son başvuru tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi (saat 17.00’ye kadar).

 BAŞVURU KOŞULLARI: (GÜNCELLENMİŞTİR)

1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
3. Başvuru yapılacak öncelikli alan kapsamında akademik tez çalışmasını yürütecek ve tamamlayacak olmak.
4. İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne uygun olarak İTÜ doktora programlarına başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya VakıfYükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
(NOT: Usul ve Esaslar'ın "Burs miktarı, süresi ve ödemeler" başlıklı 7'nci maddesinin;

  - Birinci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca her hangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencilere ödenecek burs miktarının 2018 yılı Mart ayından itibaren aylık 2.000 TL olarak belirlenmesi ile

  - Üçüncü fıkrasında yer hüküm uyarınca Usul ve Esasların 6. Maddesinin (ç) fıkrasında belirtilenler hariç her hangi bir iş yerinde çalışan öğrencilere verilecek burs miktarının 2018 yılı Mart ayından itibaren aylık 500 TL olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.)

 
6. Ders alma aşamasında veya doktora yeterlik aşamasını geçmiş ve tez önerisini verme aşamasında olmak.
(NOT:
 Tez önerisini vermiş olan öğrenciler ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri YÖK Doktora Burs Programı’na başvuru yapamazlar). 
7. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen usul ve esaslara uymak.
8. Yukarıdaki şartları sağlayan ve üniversitemize kayıtlı olmayan öğrenciler de başvuru yapabileceklerdir.

ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURU YAPILABİLECEK ÖNCELİKLİ ALT ALANLAR

Adaylar aşağıdaki alanlardan sadece 1 tanesine başvuru yapabilirler.

  • #Endüstriyel Ürünler Tasarımı
  • #Enerjik Malzemeler Teknolojileri
  • #Gıda Biyoteknolojisi
  • #İnsan Beyni ve Nörobilim
  • #Mikro ve Nanoteknoloji
  • #Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler
  • #Veri Madenciliği ve Veri Depolama
  • #Yenilenebilir Enerji Kaynakları /Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)
  • #Yüksek Başarımlı Hesaplama  

BAŞVURU
İTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler:
Başvurular aşağıda yer alan başvuru belgelerinin en geç 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar fbe@itu.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

 İTÜ’de doktora programına kayıtlı OLMAYAN öğrenciler
Başvurular aşağıda yer alan başvuru belgelerinin en geç 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Fen Bilimleri Enstitüsü’ne şahsen teslim edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU BELGELERİ
1. 
İmzalı başvuru dilekçesi
(NOT: Başvuru dilekçesine buradan ulaşılabilir. Dilekçede başvurulacak alan kısmında SADECE 1 ALAN ADI yazılacaktır. Birden fazla alan yazılması durumunda, yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır).
2. Yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. 
(NOT: İTÜ’de doktora programına kayıtlı öğrenciler için diploma/mezuniyet belgesi gerekmemektedir)
3.
 Lisans ve yüksek lisans not dökümleri
4. 
Mevcut aşamadaki durumunu gösteren doktora not dökümü
5. 
Aktif öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
(NOT: Son 1 hafta içerisinde alınmış olması zorunludur).
6.
 ALES sonuç belgesi
7. 
Yabancı dil sınav sonuç belgesi
8. Nüfus cüzdanı

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kesin liste YÖK tarafından onaylandıktan sonra, e-posta ile bilgilendirilecektir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kendilerine bildirilecek kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim ettikten sonra burs programına kayıt olabileceklerdir.

Her bir alan için en az 3 öğrencinin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde burs almaya hak kazanamaması durumunda, YÖK tarafından ilgili alan için tahsis edilen kontenjan iptal edilecektir.