imkanlar
18
May 2017
Eurostudent VI Projesi Öğrenci Anketi

Eurostudent VI Projesi kapsamında Avrupa'daki yüksek öğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak amacıyla bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan bu anket sayesinden toplanacak veriler ile mevcut eğitim politikalarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. İlgili ankete bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda üniversitemizin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bu ankete katılmalarını rica ediyoruz.