imkanlar
02
Mar 2017
Lisansüstü Öğrencilerin Azami Öğrenim Süreleri

Öğrenime 2016-2017 güz yarıyılından önce başlamış olup hal-i hazırda devam ediyor olan lisansüstü öğrencileri için İTÜ Senatosu tarafından “sürelerle ilgili uygulamaları” düzenleyen bazı kararlar benimsenmiştir. Söz konusu duyuruya erişmek için: http://www.sis.itu.edu.tr/tr/duyuru/duyuru_detay.php?id=961