imkanlar
23
Şub 2017
YÖK Başkanlığı 100/2000 Doktora Burs Başvuruları

Bilişim  Enstitüsü Doktora Öğrencilerinin Dikkatine!

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 doktora öğrencisine, YÖK Doktora Bursu verilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu kapsamda; “ders, yeterlik ve yeterliliği geçmiş ancak tez önerisini verme aşamasında” olup, aşağıda belirtilen alanlarda akademik çalışmalarını sürdüren veya bu konuda tez yapacak olan Enstitümüze kayıtlı olan T.C. vatandaşı doktora öğrencilerimiz ile bu alanlarda çalışma yapabilecek durumda olup Enstitümüze kayıtlı olmayan T.C. vatandaşı adaylar, ilgili alanlarda tez yapmak şartı ile söz konusu burstan faydalanmak üzere başvuru yapabileceklerdir.

Farklı enstitülerde kayıtlı öğrenciler, diğer enstitüde belirtilen çalışma alanlarında da tez yapmak üzere başvuru yapabilecektir.  

Tez yapılacak Alan Adı

İlgili Enstitü

Bilgi Güvenliği

Bilişim Enstitüsü

Nükleer Enerji

Enerji Enstitüsü

Mimarlık

Fen Bilimleri Enstitüsü

Veri Madenciliği ve Veri Depolama

Fen Bilimleri Enstitüsü

Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri

Enerji Enstitüsü

Hava ve Uzay Araçları

Fen Bilimleri Enstitüsü

İnsan Beyni ve Nörobilim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sürdürebilir ve Akılı Kentler

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” ın 6ıncı maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların herhangi bir kamu veya özel kurumda çalışmıyor olması gerekmektedir.

Başvurular, aşağıda belirtilen dokümanların taranarak, en geç 27.02.2017 günü saat 10.00’a kadar yazi.isleri@be.itu.edu.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

1.       Dilekçe

2.       Lisans ve YL dot dökümleri

3.       Mevcut DR not dökümü

4.       Öğrenci belgesi

5.       Lisans ve YL diploması

6.       ALES sonuç belgesi

7.       Yabancı dil sınav sonuç belgesi

8.       Nüfus Cüzdanı