imkanlar
27
Eyl 2016
BGK 596 Ders Seminerleri

BGK 596 Seminer dersi kapsamında öğrencilerimize ve tüm okula açık aşağıdaki seminerler yapılacaktır. Bilginize sunulur. 
Seminerler Çarşamba günleri 12:30 - 13:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Seminer Çizelgesi

Tarih

Konuşmacı

Başlık

5 Ekim 2016

Mustafa Şenol

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Oluşturulması ve Uygulanması

12 Ekim 2016

Gözde Sarıkaya

A Primality Test Algorithm

19 Ekim 2016

Kübra Nari

Süper Eliptik Eğriler ile Çarpanlara Ayırma

26 Ekim 2016

ISC Türkiye Konferansı (Ders Yok)

 

23 Kasım 2016 Sena Efsun Cebeci
Paralel Şifreleme Yöntemi
30 Kasım 2016 Eren Kocaağa ADS-B Güvenliği
7 Aralık 2016 Mehmet Murat
Kritik Altyapı Bilişim Sistemleri Güvenlik Ve Denetimi
21 Aralık 2016 M. Oğuzhan Saçma
RoadRunneR ve PRESENT Hafif-Sıklet Algoritmaları için FPGA Gerçeklemeleri ve Karşılaştırmaları
4 Ocak 2017 Zemre Arslan
Analysis and Specifications of the SNOW 3G Algorithm

Topic: Analysis and Specifications of the SNOW 3G Algorithm

Speaker: Zemre Arslan

Date: 4 Ocak 2017, 12:30-13:30 UHEM Toplantı Salonu

Abstract:
SNOW 3G has been designed as the stream cipher for 3GPP confidentiality and integrity algorithms UEA2 and UIA2. It is a word-oriented stream cipher that generates a sequence of 32-bit words under the control of a 128-bit key and a 128-bit initialisation variable. The reason SNOW 3G is chosen as a stream cipher for LTE security is that it complies with the memory and time resource constraints of 3GPP requirements. We will see the structure of the algorithm, its compoennts and its two different operation modes. After that, we will investigate what problems does the algorithm solve in terms of LTE security under 3GPP requirement constraints.

Speaker Info: Istanbul Technical University, Applied Informatics Department, Information Security and Cryptographic Engineering Master StudentBaşlık
: RoadRunneR ve PRESENT Hafif-Sıklet Algoritmaları için FPGA Gerçeklemeleri ve Karşılaştırmaları

 

Konuşmacı: M. Oğuzhan Saçma

Tarih: 21 Aralık 2016, 12:30-13:30 UHEM Toplantı Salonu

Özet:

Bilgi güvenliği, siber tehditler, kriptolojinin gerekliliği gibi konuların önemi değişen, gelişen ve teknolojik olarak çağ atlayan dünyamızda tartışılmaz bir yere sahiptir. Kriptografik olarak bir takım yöntemler uygulayabilmek için, ilgili işlemlerin belli bir sistematiğe oturtulması gerekmektedir. Bu sistemsel yaklaşım da kriptografik algoritmalar aracılığıyla sağlanmaktadır. Günümüzde çok çeşitli algoritmalar farklı amaçlar ve çözümler için kullanılmaktadır. 

Her eve giren, her kullanıcıya hitap eden ve üretimi ile kullanımı çok yaygın olan yeni nesil elektronik cihazlarda kullanılan her bileşenin maliyet etkin olması gerekmektedir. Az yer kaplayan ama aynı zamanda da yüksek performans sağlayan hafif-sıklet kripto algoritmalarının tasarımında güvenliği ön plana çıkardığınızda, verimden ödün verebilirsiniz, verimli bir sistem tasarladığınızda da kaynak kullanımınız artabilir. Bu sebeple hafif-sıklet algoritmalarının kullanacağı yongalar tasarlanırken maliyet, güç, alan ve uygulama gerekleri gibi kısıtlar tasarımcıyı en çok zorlayan noktalardır.

Bu çalışmada temel ilgi alanı, hafif-sıklet kripto algoritamalarının FGPA tasarımlarıdır ve bu tasarımların FPGA’deki gerçeklemeleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Yeni hafif-sıklet kriptolarından biri olan RoadRunneR algoritmasının FPGA gerçeklenmesi ilk kez bu çalışmada yapılmıştır. Yine benzer seviyede olan PRESENT algoritması da FPGA’de gerçeklenmiş ve performans olarak RoadRunneR ile karşılaştırılmıştır. 

Ayrıca, PRESENT’in daha önceden yapılmış çalışmalardaki sonuçlarına da yer verilerek RoadRunneR kıyaslamasının yerindeliği ortaya konmuştur.

Konuşmacı Bilgileri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (Doktora) programına devam etmektedir.Başlık
: Kritik Altyapı Bilişim Sistemleri Güvenlik Ve Denetimi

Konuşmacı: Mehmet Murat

Tarih: 7 Aralık 2016, 12:30-13:30, UHEM Toplantı Salonu

Özet:
Kritik altyapı kavramı ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Büyük çaplı terör saldırıları ve bilişim teknolojilerinin altyapı sistemleriyle entegrasyonu ülkeleri bu alanda tedbirler almaya yönlendirmiştir. Bazı ülkeler kritik altyapılarını korumak amacıyla bir takım koruma ve denetleme programlarını yürütmektedir. Bu çalışma kapsamında gelişmiş ülkelerdeki kritik altyapı koruma çalışmaları, yasal düzenlemeleri ve ülkemizdeki durum ele alınacaktır. Ayrıca kritik altyapıların bilişim sistemleriyle olan ilişkisi ve kontrol sistemlerinin siber güvenliği değerlendirilecektir.

Konuşmacı Bilgileri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (Yüksek Lisans) programına devam etmektedir. Kritik Altyapı Bilişim Sistemleri Güvenlik Ve Denetimi


Başlık: ADS-B Güvenliği

Konuşmacı: Eren Kocaağa

Tarih: 30 Kasım 2016, 12:30-13:30, UHEM Toplantı Salonu

Özet:

Yeni Nesil Havacılık Sistemi (NextGen)'nin en önemli öğesi olan ADS-B (Air Dependent Surveillance-Broadcast) Protokolü 2020 yılından itibaren hava trafik yönetiminde yaygın bir şekilde kullanılacaktır. 

Ancak sistem ile ilgili güvenlik kaygıları mevcuttur. Bu çalışmada, ADS-B protokolündeki güvenlik açıkları, atak metodları ve yeni önerilen güvenlik protokolleri kapsamlı ve karşılaştırmalı analiz edildi.

Konuşmacı Bilgileri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (Yüksek Lisans) programına devam etmektedir.Başlık:
Paralel Şifreleme Yöntemi

Konuşmacı: Sena Efsun Cebeci

Tarih: 23 Kasım 2016, 12:30-13:30, UHEM Toplantı Salonu

Özet:

 

Son on yıl içinde, bilgi teknolojisi devrimindeki gelişmeler insan hayatının neredeyse tüm yönlerini etkilemekte ve güvenlikli bilgi sistemlerine olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu nedenle, bilgi teknoloji sistemleri için şifreleme yöntemleri ile güvenliğin sağlanması önemli hale gelmektedir. Çeşitli alanlara uygulanabilirliği nedeniyle, örneğin büyük veri, paralel şifreleme problemini ele alıyoruz. Bu çalışmada, paralel veri şifrelemeyi sağlayan, olası saldırılara karşı dayanıklı ve veriyi yüksek korumalı bir şekilde depolayan yeni bir şifreleme yöntemi sunuyoruz.
 

Konuşmacı Bilgileri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (Doktora) programına devam etmektedir.Başlık: 
Süper Eliptik Eğriler ile Çarpanlara Ayırma

Konuşmacı: Kübra Nari

Tarih: 19 Ekim 2016, 12:30-13:30, UHEM Toplantı Salonu

Özet:
Elektronik sistemlerin her türlü alanda kullanıldığı çağımızda, ortaya çıkan en büyük problemlerden biri güvenlik kavramıdır. Her türlü bilginin güvenlik ve gizlilik koşulları altında aktarılması ve saklanması gerekmektedir. Güvenliğin tam anlamıyla sağlanması için en başta akla gelenlerden biri şifreleme sistemleridir. Şifreleme sistemleri verilerin belirli matematiksel altyapılar sayesinde şifrelenerek kötü niyetli kişilere karşı koruma sağlamaktadır. Ayrıca bu sistemler sayısal imzalar, kimlik doğrulama sistemleri gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan şifreleme sistemlerinden biri RSA şifreleme sistemidir. Açık anahtarlı bir şifreleme sistemi olan RSA tam sayıların asal çarpanlara ayrılmasının zorluğuna dayanır. Çalışmamızda sunacağımız yöntem ile hangi özellikteki sayıların anahtar olarak seçilip seçilemeyeceği konusunda bilgi sahibi olmakla birlikte, RSA şifrelem! ! e sisteminin güvenlik düzeyinin güçlenmesine katkı sağlanacaktır.

Konuşmacı Bilgileri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (YL) programına devam etmektedir.


Başlık (Topic): Asal Sayı Belirleme Algoritması

Tarih:
12 Ekim 2016, UHEM Toplantı Salonu

Özet (Abstract): 
Asal sayılar; güvenlik konularını ele alan kriptografi alanındaki RSA, Eliptik Eğriler vb. gibi kriptosistemlerin temel yapı taşıdır. Bunların içinde RSA algoritmasının güvenliği, çok büyük iki asal sayının çarpımıyla oluşturulan tam sayıyı, asal çarpanlarına ayırmanın algoritmik zorluğuna dayanır. Çok büyük asal çarpanları olup çarpanlara ayrılması zor olan bu sayıları oluşturabilmek için, öncelikle büyük sayıların asal olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Günümüzde pratik olarak da kullanılan asallık testlerinden biri olan Miller-Rabin Olası Asallık Testi; çoğu tamsayının kesin olarak asal olmadığını bulabilirken, bazı tamsayıların asallığını hatalı bulabilmektedir. Bu sunumda; 2 tabanına göre güçlü asallık (strong pseudoprime) testine ek bir koşul eklenerek oluşturulan algoritmanın detaylarının açıklanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda; karmaşıklığı O(log2 n)olan ve tekil (singular) kübik eğrileri kullanan bu yeni algoritmanın, hesapsal olarak yapılan gözlemlerde 1020’den küçük tüm asal olmayan sayıları bulabildiği ve aslında gerçek bir asallık testi olarak varsayılabileceği üzerinde durulacaktır.

Konuşmacı Bilgileri (Speaker Info): 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (YL) programına devam etmektedir.Başlık (Topic):
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Oluşturulması ve Uygulanması

 

Tarih: 5 Ekim 2016, UHEM Toplantı Salonu

Özet (Abstract): 
Bu çalışmada, bir ülkede siber ortamda sahip olunan varlıkların, bilgi ve iletişim sistemlerinin ve altyapılarının siber güvenliğinin etkinlikle sağlanabilmesi, siber savaş ve caydırıcılık için etkili bir güç olunabilmesi maksatlarıyla bir stratejinin nasıl geliştirilmesinin gerektiğinin açıklanması amaçlanmaktadır. Konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve terim birliği sağlamak için, önce konuyla ilgili temel kavramlar kısaca açıklanacaktır. Kavramlar açıklanırken, siber güvenliğin önemi ve nasıl sağlanabileceği, siber gücün oluşumu, siber savaş ve caydırıcılık maksatlarıyla nasıl kullanılabileceği ve bu kapsamda bir strateji oluşturulmasının önemi ortaya konmaya çalışılacaktır. Daha sonra, konuyla ilgili ihtiyaç duyulan ulusal siber güvenlik stratejisinin oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik bir yaklaşım tarzı ortaya konacak, görüş ve değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Konuşmacı Bilgileri (Speaker Info): 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi (Dr.) programına devam etmektedir.