imkanlar
10
Ara 2015
Bahar Yarıyılı Lisansüstü Ders/Tez/Yeterlik Kayıtlarının Yapılması

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Ders/Tez/Yeterlik Kayıtlarının Yapılması Süreci Hakkında 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı lisansüstü ders/tez/yeterlik kayıtları, cezalı kayıt haftası uygulamasının kaldırılması nedeniyle 06.02.2015 günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Belirtilen tarihten sonra hiçbir nedenle kayıt yenileme işlemi yapılamayacak olup, süresi içinde kaydını yenilememiş olan öğrencilerin, 2014-2015 Bahar yarıyılı için;

  1. Yükseklisans tez teslimi yapması
  2. Doktora tez teslimi yapması
  3. Doktora tez öneri/çalışma raporunu sunması
  4. Doktora yeterlik sınavına girmesi

mümkün olamayacak, bu pozisyondaki öğrenciler belirtilen durumlar için, enstitüler tarafından "BAŞARISIZ" olarak değerlendirilecektir. Söz konusu yarıyılda Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla resmi olarak izinli sayılan (kayıt donduran) öğrenciler kayıt yenileme yükümlülüğünden muaftır.

Yukarıdaki belirtilen bilgiler doğrultusunda, tüm lisansüstü öğrencileri için 06.02.2015 günü saat 17:00'a kadar kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanması gerektiği hususu önemle duyurulur.