imkanlar
10
Ara 2015
2014 Yılı En Başarılı Doktora Tez Ödülü Başvuruları

Değerli Doktora Mezunlarımız,

13.06.2013 tarih ve 578 sayılı Üniversite Senatosu toplantısında görüşülerek onaylanan “Lisansüstü En Başarılı Tez Ödülleri Yönergesi” kapsamında, 2014 yılı içerisinde DOKTOR unvanı almış mezunlarımız, 2014 YILI EN BAŞARILI DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ' ne, 1-30 Ocak 2015 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.

 

Başvurular, Enstitü Müdürlüğümüze yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

  1. En başarılı tez ödülü başvuru formu
  2. En başarılı tez ödülü başvuru gerekçeleri (danışman ve öğrenci tarafından yazılmalı ve imzalanmalıdır)
  3. Tez savunma sınav tutanağı
  4. Tezin kabul edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurulu kararı
  5. Tezin bir kopyası
  6. Tezden türetilen yayınların listesi
  1. Listedeki yayın gruplaması; SCI, SSCI, AHCI yayınlar, diğer uluslararası dergilerdeki yayınlar, ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar, uluslararası konferans bildirileri, ulusal konferans bildirileri, patent, faydalı model vb. şeklinde olmalıdır.
  2. Listede her bir yayının yazarları, yayının adı, yayınlandığı konferans/dergi ismi, yayınlandığı yıl, varsı doi numarası, başvurunun gerçekleştirildiği yıla ait derginin etki faktörü belirtilmelidir.
  1. Tezden türetilen yayınların birer kopyası.

Başvuru için daha detaylı bilgilere, ödül yönergesine ve başvuru evraklarına ulaşmak için tıklayınız.