Hesaplamalı Kimya ve Biyoloji

Grup Üyeleri:

Doktora     Yüksek Lisans
Hatice Gökcan
Erdem Çiçek
Merve Ayvaz Köroğlu (Co-Advisor)
  Melin Demirkızak
Zemre Arslan
Ezgi Paçal
Esen Ayanoğlu
Zeynep Aksakal (2015-2016 Bahar yarıyılı)

Araştırma Alanları

1. Hesaplamalı Kimya

  • Organokatalitik Tepkime Mekanizmaları
  • Metal Katalizörlü Tepkime Mekanizmaları

2. İlaç ve İlaç Taşıyıcı Sistemlerin In Silico Yöntemlerle Tasarımı

  • Antibiyotik Rezistanslı Gram (+)/(-) Bakteriyel Enzimlerin  Mekanizmaları ve İnhibitör Tasarımı
  • Meme kanserinde Aktif Rol Oynayan PAD2 Enziminin Mekanizması ve İnhibitör Tasarımı
  • Kontrollü İlaç Salınımı Gerçekleştiren Yara Örtüsü Tasarımı
  • GABA-AT Enziminin Inaktivasyon Mekanizması

Devam Eden Projeler

Tübitak 113Z218 Proje Yürütücüsü
Siklopropenyum Aktivasyonlu Dehidrasyon Tepkime Mekanizmalarının Aydınlatılması :Hesapsal bir Yaklasım
Tübitak 113F342  Proje Yürütücüsü  Born-Oppenheimer Molecular Dynamics of Very Large Biological Systems using Linear Scaling Approximate Quantum Methods
Tübitak 115Z502 Proje Yürütücüsü O-Asetilpeptidoglukan Esteraz (Ape1) Enziminin Deasetilasyon Tepkime Mekanizmasının in Silico  Yöntemlerle Aydınlatılması ve   İnhibitör Tasarımı
Tübitak 113M439 Proje Danışmanı
Kronik Inflamatuvar Deri Hastalıklarının Topikal Tedavisinde   Kullanılacak Kontrollüİlaç Salım Sistemi Tasarımı: Steroid   YüklüMOF/Pektin İçeren Yara Örtüsü

 

Biten Projeler

Tübitak 104T403(Araştırmacı) Doymamış Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin   Dağılımını Ve   Oksonyum/Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler   Üzerine Hesapsal Bir Çalışma
Tübitak 105E067(Araştırmacı) Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı Endüstriyel Yenilik İçin Bir   Mükemmelliyet Merkezi
İTÜ-BAP (Yürütücü) Doymamiş Siklik Asetal Ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağilimini Ve Oksonyum/ Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalişma
Tübitak  108T344 (Yürütücü) Gamma Aminobütirikasit Aminotransferaz (Gaba-At) Enziminin Vigabatrin ile    Etkisizleştirilme Mekanizması: Hesapsal Bir Çalışma”

 

FAS_1
 FAS_2
 FAS_3