Bilgisayım Bilimi ve Yöntemleri

Grup Hakkında:

BEBBYT Bilişim Enstitüsü Bilgisayım Bilimi ve Yöntemleri Topluluğu adının kısaltımıdır. Burada Bilgisayım sözcüğü Hesaplama karşılığı olarak kullanılmaktadır.

BEBBYT kuruluşu köklerini İTÜ Bilişim Enstitüsü’nün kuruluş yıllarında bulmakla birlikte 23 Nisan 2006 günlemecinde kurulmuş olarak benimsenmektedir. Azımsanmayacak sayıda üyesi bulunmakla birlikte, bugünlerde araştırıma yoğunlaşan ve çekirdek olarak adlandırılabilecek kesim 16 bireyden oluşmaktadır. Bunların bu etkinliğe türlü düzeylerde destek vermektedirler ve bu üyelerle ilgili bilgilerin bir kesimi bu yörenin ilgili dalında verilmektedir.

 Geri kalan üyeler ise ya topluluk araştırımlarında etkin olmayan durumda bulunmakta ya da salt gözlemci nitelikli izleyişlerle yetinmektedırler. Tüm toplulukla ilgili bir türkçe sanal doku yöresi yayında olup http://uzbilim.be.itu.edu.tr/demiralp/homepage/ üzerinden erişilebilmektedir.

  Bir bilimcil araştırım topluluğu olan BEBBYT, çokdeğişkenli işlevler, çokyönlü diziler gibi çokdeğişkenli uzbilimcil nesnelerin yüksek boyutlu biçe gösterilim (YBBG) ve çokdeğişkenliliği yükseltilmiş çarpımlargösterilimi (ÇYÇG) aracılığıyla ayrıştırımı, olasılıkçıl evrim kuramı, uzbilimcil sendelenim kuramı, nicem ve sayıtçıl dizgelerde beklenen değer devinbilimi, Kronecker üslü toplam dizileri gibi alanlarda araştırım gerçekleştirmekte ve yöntem geliştirmektedir.