ANA BİLİM DALLARI VE PROGRAMLAR

BİLİŞİM UYGULAMALARI ANABİLİM DALI
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA

Bilişim Uygulamaları Yüksek Lisans ve Doktora  Programı
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA

Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Kriptografi Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER

Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Program Koordinatör Vekili: Yrd. Doç. Dr. Tolga OVATMAN

İnşaat Yönetiminde Bilişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Program Koordinatör Vekili: Dr. A. Tolga İLTER


BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Muhammed Oğuzhan Külekçi

Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Muhammed Oğuzhan Külekçi


HESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkan V.: Doç. Dr. Adem TEKİN

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Adem TEKİN


İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN

Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Program Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN