Haberler / Duyurular


“5G Konusunda İTÜ-ERICSSON İşbirliği “ile ilgili bilimsel toplantı

BE Programları Mülakat Tarih ve Yerleri

İTÜ BE Sürekli Eğitim Merkezi - SMART VALLEY SAR Siber Güvenlik Eğitimleri

Üniversite öğrencilerimize staj ve iş imkanları

Öğrenciler ve mezunlar.

"Siber Güvenlik ve Hacking e Giriş" eğitimi

Yük. Müh. Ongun Yücesan'ın "Hatalar Arası Ortalama Zaman (Haoz) ve Hata olasılığı bağlantısı" başlıklı sunumu

Haberler& Duyuruların Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir İTÜ birimidir.

Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform oluşturmaktır.

21. Yüzyılda bilgi teknolojileri tüm insani ve ekonomik gelişmenin esas itici gücünü oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin etkin kullanımı, toplumlardan bireylere, tüm örgütsel düzeylerde gelişmelerin sonucunu belirleyecektir. Bu etkinliğin elde edilmesinde, yaratıcı ve kapsamlı araştırma programları ve insan kaynakları geliştirme girişimleri anahtar bir rol oynayacaktır. Açık kaynak kodu ve kamusal lisanslama yaklaşımları entellektüel gelişmeyi ve işbirliğini önemli bir şekilde kolaylaştıracaktır.