Duyurular & Haberler


Eurostudent VI Projesi Öğrenci Anketi

2017-2018 Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuruları Hakkında

Penetrasyon Testi (Sızma Testi) Eğitimi - UHEM

Bilimsel Etkinliklerde Görevlendirilme Kriterleri

Trafikte Saygı Konulu Ödüllü Kısa Film Yarışması

2016-2017 Bahar Yarıyılı Doktora Yeterliliğe Girecek Öğrenci Listesi

Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle

Hakkımızda


Bilişim Enstitüsü insan gelişiminin tüm boyutlarında bilgi teknolojileri uygulamalarına yönelik lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir İTÜ birimidir.

Bilişim Enstitüsü'nün görevi, bilgi teknolojilerinin tüm uygulama alanlarında araştırma ve eğitimi teşvik edecek disiplinlerarası bir platform oluşturmaktır.

21. Yüzyılda bilgi teknolojileri tüm insani ve ekonomik gelişmenin esas itici gücünü oluşturmaktadır. Bu teknolojilerin etkin kullanımı, toplumlardan bireylere, tüm örgütsel düzeylerde gelişmelerin sonucunu belirleyecektir. Bu etkinliğin elde edilmesinde, yaratıcı ve kapsamlı araştırma programları ve insan kaynakları geliştirme girişimleri anahtar bir rol oynayacaktır. Açık kaynak kodu ve kamusal lisanslama yaklaşımları entellektüel gelişmeyi ve işbirliğini önemli bir şekilde kolaylaştıracaktır.